Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Tarragona. 2008
    Valor
Agricultura 18,2
Indústria 70,6
Construcció 54,4
Serveis 225,1
Total 368,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.