Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Cursa o no estudis
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Cursa estudis 485,9 355,1 93,0 934,0
No cursa estudis 221,9 2.887,0 2.275,2 5.384,1
Total 707,8 3.242,0 2.368,2 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.