Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Estat civil
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Solters 2.202,4
Casats 3.215,2
Altres 904,5
Total 6.322,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.