Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Solters 2.062,8
Casats 3.223,7
Altres 944,4
Total 6.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.