Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Lloc de naixement
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Catalunya 3.882,6
Zona est 157,9
Zona nord 122,0
Zona centre 350,9
Zona sud 596,6
Estranger 1.120,9
Total 6.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.