Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Analfabets 84,4
Estudis primaris incomplets 302,0
Estudis primaris complets 907,3
Educació secundària 1a. etapa 1.634,4
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 794,1
Formació professional de grau mitjà 482,0
Formació professional de grau superior 605,7
Educació superior universitària 1.420,8
Total 6.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.