Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Relació (recordada) amb l'activitat un any abans
Catalunya. 4t trimestre del 2004
    Valor
Treballaven 3.154,5
Cercaven feina 346,5
Ni treballaven ni cercaven feina 2.194,7
Eren menors de 16 anys 68,1
Total 5.763,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.