Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Estat civil / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 136,4 88,4 224,9
Educació secundària 1a. etapa 560,7 501,5 1.062,2
Educació secundària 2a. etapa 422,6 449,4 872,0
Educació superior 849,7 854,1 1.703,8
Total 1.969,4 1.893,4 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.