Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores totals de la població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
De 16 a 24 anys 19,9
De 25 anys i més 26,3
Total 25,9
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles