Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores totals de la pobl. ocupada que ha treballat
Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Homes 37,4
Dones 34,0
Total 35,8
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles