Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població ocupada
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Persona principal 12,9
Persona no principal 12,9
Total 12,9
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles