Skip to main content

021 — Enginyers de camins, canals i ports

    Les persones compreses en aquest grup primari estudien i elaboren els projectes d'obres com ara ponts, preses, túnels, molls, carreteres, ports, vies fèrries, sistemes d'evacuació de deixalles i de defensa contra les inundacions, canals de navegació i regatge, fars, sanejaments de llacunes i terrenys pantanosos, obres hidràuliques, etc. S'encarreguen de la direcció i la vigilància de la construcció de les obres, i també de la inspecció per a la seva conservació.