Sautar ath contengut principau

Emparament de donades

1. Avís d'emparament de donades de caractèr personau

Mejançant aguest avís d'emparament de donades, er Institut d'Estadistica de Catalonha (Idescat) vò facilitar un accès agil e rapid as principaus informacions restacades damb es tractaments de donades qu'amie a tèrme e damb es drets qu'assistissen as persones interessades, entà que poguen contrarotlar de manèra efectiva es sues donades personaus.

2. Responsable deth tractament

Eth responsable des tractaments efectuadi ei er Institut d'Estadistica de Catalonha, qu'a era sua sedença en Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.

 • Tel. centraleta: +34 93 557 30 00
 • NIF: Q5850015H
 • sasg arrova idescat punt cat

3. Emparament e tractament de donades de caractèr personau

Er Idescat, titular deth domeni d'aguest web, se compromet a respectar era legislacion en vigor d'emparament e confidencialitat en tractament de donades de caractèr personau, cossent damb çò que dispòse eth Reglament (UE) num. 2016/679 deth Parlament Europèu e deth Conselh, de 27 d'abriu de 2016, tocant ar emparament des persones fisiques en çò que tanh ath tractament de donades personaus e ara liura circulacion d'aqueres donades e peth quau s'abolís era Directiva 95/46/CE (Reglament generau d'emparament de donades, RGPD) e era Lei organica 3/2018, de 5 de de deseme, d'emparament de donades personaus e garantia des drets digitaus, LOPDGDD.

4. Emparament de donades personaus includides enes formularis der Idescat

Es donades personaus que facilitatz enes formularis der Idescat (consultes, certificats, suggeriments, formacion e promocion dera estadistica, loguèr d'espacis e visites) seràn objècte de tractament e s'includiràn enes fiches de tractament de consultes, certificats, suggeriments, formacion e promocion dera estadistica, loguèr d'espacis e visites, respectivaments, qu'er Institut d'Estadistica de Catalonha n'ei eth responsable.

Es donades personaus facilitades per miei deth formulari de consultes s'utilizaràn damb era fin exclusiva de mantier era relacion administrativa derivada dera gestion dera sollicitacion d'informacion, entà enviar informacion per corrèu postau e electronic sus servicis o activitats der Idescat en relacion damb es sues competéncies, e entà adreçar-vos qüestionaris de satisfaccion deth servici, per mejans tradicionaus e electronics, entà poder-lo agranir e melhorar, s'ei eth cas.

Es donades personaus facilitades per miei des formularis de certificats, suggeriments, formacion e promocion dera estadistica, loguèr d'espacis e visites s'utilizaràn damb era fin exclusiva de mantier era relacion administrativa derivada dera gestion deth certificat, suggeriment, era sollicitud d'inscripcion ath cors, era peticion de loguèr d'espaci e era sollicitacion de visita respectivament.

5. Cession de donades de caractèr personau des formularis der Idescat

Er Idescat se compromet a non comunicar es donades de caractèr personau provedides pera persona interessada per cap de mejan e a non véner, ne logar, ne cedir es donades personaus des usatgèrs des formularis de consultes, certificats, suggeriments, formacion e promocion dera estadistica, loguèr d'espacis e visites a cap d'enterpresa o entitat publica o privada, sense eth consentiment deth titular des donades. En tot cas, es donades personaus solament seràn cedides as organs judiciaus e a autoritats administratives s'ua lei ac establís preceptivament.

6. Seguretat des donades de caractèr personau

Es donades de caractèr personau seràn tractades damb eth grad d'emparament legaument requerit segons eth RGPD, e se preneràn es mesures de seguretat de besonh entà evitar-ne eth mau usatge, era alteracion, era pèrta, eth tractament o er accès non autorizat e era sostraccion per part de tresaus, que les pòden utilizar entà fins fraudoloses o diferentes d'aqueres entàs quaus an estat sollicitades ar usatgèr.

7. Lista des activitats de tractament

Er Idescat amie a tèrme es activitats de tractament següent:

 1. Registre de populacion de Catalonha
 2. Consultes
 3. Certificats
 4. Iniciatiues legislatiues populares
 5. Gestion economica e contractacion publica
 6. Gestion des recorsi umans
 7. Prevencion de risqui laboraus
 8. Contactes, relacions institucionaus e soscriptors
 9. Contraròtle d'accès
 10. Videosusvelhança
 11. Formacion e promocion dera estadistica
 12. Suggeriments
 13. Loguèr d'espacis
 14. Visites

Podetz trobar era informacion de cada tractament en Registre d'activitats de tractament.

8. Galetes

Es donades de navegacion qu'arremasse eth sit web der Idescat non contien informacion que se pogue associar a usatgèrs concrèts e solament s'utilizen entà obtier informacion estadistica sus er usatge d'aguest sit web.

Eth Idescat non utilize galetes (cookies), o d'auti mejans de natura analòga, entà tractar donades personaus que permeten identificar a persones fisiques concrètes, usatgères deth sit web. Er usatge d'aqueri mejans ei reservat a arremassar informacion tecnica que facilite as usatgèrs era accessibilitat e era exploracion segura e eficienta d'aguest sit, atau coma informacion que permete mesurar er usatge que se'n hè.

9. Drets des persones interessades (drets de habeas data)

Dret d'accès

Er interessat a dret de saber s'eth responsable deth tractament tracte donades personaus sues e, s'ei atau, a dret a accedir ad aqueres donades e a obtier era informacion següenta:

 • Era tòca deth tractament, es categories de donades personaus que se tracten e es destinataris o es categories de destinataris as quaus s'an comunicat o se comunicaràn es donades.
 • Eth termini previst de conservacion des donades personaus o es critèris utilizadi entà determinar-lo.
 • Eth dret de sollicitar ath responsable deth tractament era rectificacion o era supression des donades, era limitacion deth tractament o eth dret d'opausar-se-i.
 • Eth dret a presentar ua reclamacion deuant ua autoritat de contraròtle.
 • Era origina des donades, quan non s'an obtengut der interessat.
 • Era existéncia de decisions automatizades, includida era elaboracion de perfils, era logica aplicada e es conseqüéncies d'aqueth tractament.
 • En cas de transferéncies internacionaus de donades, es garanties adequades que s'aufrissen.

Er interessat a dret a obtier ua còpia gratuïta des donades que son objècte deth tractament. Entà còpies posteriores, se pòt establir un canon segons es còsti administratius. Se se sollicite per mejans electronics, er interessat a dret d'arrecéber era informacion en madeish format.

Restriccion ath dret d'obtier còpia: se prejudície es drets de tresaus.

Dret de rectificacion

Ei restacat ath caractèr inexacte o incomplèt des donades.

Er interessat a dret a rectificar es sues donades personaus inexactes e que se complèten es que siguen incompletes, quitament mejançant ua declaracion addicionau.

Eth responsable a de comunicar era rectificacion a cadun des destinataris ath que li a comunicat prèviament es donades, levat que li sigue impossible o qu'exigisque esfòrci desproporcionadi. S'er interessat ac sollicite, eth responsable a d'identificar as destinataris.

Dret de supression (o dret de desbrembe)

Eth RGPD incorpòre eth dret de desbrembe, coma un dret restacat ath dret de supression des donades.

Er interessat a eth dret d'obtier era supression des sues donades personaus (dret de desbrembe), quan:

 • Es donades ja non son de besonh entara fin que s'arremassèren.
 • Se revòque eth consentiment sus eth que se basaue eth tractament.
 • Er interessat s'opause ath tractament.
 • Es donades s'an tractat illicitament.
 • Es donades les cau suprimir entà complir ua obligacion legau.

Quan eth responsable a hèt publiques es donades personaus e les cau suprimir, a d'adoptar mesures rasonables entà informar dera supression ara rèsta de responsables que tracten aqueres donades.

Eth responsable a de comunicar era supression a cadun des destinataris, levat que sigue impossible o exigisque esfòrci desproporcionadi. S'er interessat ac sollicite, eth responsable a d'identificar as destinataris.

Excepcions ar exercici deth dret de supression:

 • Er exercici deth dret ara libertat d'expression e informacion
 • Eth compliment d'ua obligacion legau
 • Era existéncia de fins d'archiu en interès public, de recèrca scientifica o istorica o fins estadistiques
 • Era formulacion, er exercici o era defensa de reclamacions

Dret d'oposicion

Er interessat a dret d'oposar-se ath tractament des sues donades personaus, quan:

 • Eth tractament se base en interès public o er exercici de poders publics conferidi ath responsable, o en interès legitim perseguit peth responsable deth tractament o per un tresau. En aguest cas, era oposicion la cau fonamentar sus es arrasons restacades damb era sua situacion personau.
 • Eth responsable deth tractament les a de quitar de tractar, levat qu'eth responsable acredite un interès legitim que prevaugue sus eth der interessat o sigue de besonh entà exercir o deféner reclamacions.
 • Eth tractament a per objècte eth marqueting dirècte, includida era elaboracion de perfils restacadi damb aqueth marqueting.
 • Eth tractament a fins estadistiques o de recèrca scientifica o istorica e s'invòque ua arrason restacada damb era sua situacion personau.

Dret ara limitacion deth tractament

Era persona interessada a dret que se mèrquen es sues donades de caractèr personau conservades, damb era fin de limitar-ne eth tractament en futur. Era limitacion deth tractament implique que, a peticion dera persona interessada, es sues donades personaus se quiten de tractar.

Cau non confóner damb eth blocatge de donades dera Lei organica 15/1999, de 13 de deseme, d'emparament de donades de caractèr personau (LOPD).

Era limitacion se pòt sollicitar quan:

 • Era persona interessada a exercit es drets de rectificacion o oposicion e en cas qu'eth responsable determine s'esquè atier era sollicitacion.
 • Eth tractament ei illicit, hèt que determinarie era supression des donades, mès er interessat s'opause ara supression.
 • Es donades ja non son de besonh entath tractament, hèt que determinarie era supression des donades, mès er interessat s'opause ara supression pr'amor que les a de besonh entà formular, exercir o deféner reclamacions.

Mentre dure era limitacion, eth responsable solament pòt tractar es donades afectades, ath delà de conservar-les, enes casi següents:

 • Damb eth consentiment dera persona interessada
 • Tà formular, exercir o deféner reclamacions
 • Tà protegir es drets d'ua auta persona fisica o juridica
 • Per arrasons d'interès public importantes, dera Union o der Estat membre corresponent

Eth responsable a de comunicar era limitacion a cadun des destinataris as quaus a comunicat es donades, levat que sigue impossible o exigisque esfòrci desproporcionadi. S'er interessat ac sollicite, eth responsable a de d'identificar as destinataris.

Dret ara portabilitat des donades

Er interessat a dret d'arrecéber es sues donades personaus qu'a facilitat a un responsable deth tractament en un format estructurat, d'usatge comun e de lectura mecanica, e a transmeter-les a un aute responsable, se se complissen es requisits següents:

 • Eth tractament se base en consentiment o en un contracte.
 • Eth tractament se hè per mejans automatizats.

D'un aute costat, aguest dret non se pòt exercir quan eth tractament se fonamente en compliment d'ua mission d'interès public o inerenta ar exercici deth poder public.

10. Manèra d'exercir es drets

Podetz accedir as vòstes donades, rectificar-les o suprimir-les, opausar-vos ath tractament e sollicitar-ne era limitacion e era portabilitat en tot enviar eth formulari corresponent ara adreça electronica dpd arròva idescat punt cat o ara adreça postau der Idescat (Via Laietana, 58, 08003 Barcelona).

Tanben podetz emplegar era peticion generica disponibla en Tramits gencat. En aguest cas, era presentacion dera sollicitacion per mejans electronics requerís disposar de certificat electronic o ben deth sistèma alternatiu d'identificacion idCat Mobil. Vos cau indicar claraments ena vòsta sollicitacion quin dret o quini drets exercitz.

Er Idescat vos informarà sus es accions derivades dera vòsta peticion en relambi d'un mes, que, se se tracte de sollicitacions mès que mès complèxes, se pòt agranir a dus mesi mès (donques, enquia un maximal de tres mesi). En aguest darrèr cas, s'arrepòrte er ampliament deth termini laguens deth prumèr mes.

Se consideratz que non auem dat ua responsa avienta ara vòsta sollicitacion, podetz presentar ua reclamacion deuant era Autoritat Catalana d'Emparament de Donades o exercir accions judiciàries.

Vejatz tanben