Saltar al contingut principal

Interfície de programació d'aplicacions (API)

L'Idescat exposa part de les seves dades a través d'una col·lecció d'APIs de tipus REST. Les APIs de l'Idescat ofereixen mètodes perquè els programes de tercers puguin obtenir informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya i integrar-la en altres serveis. La utilització de qualsevol de les APIs de l'Idescat comporta l'acceptació de les condicions d'ús del servei.

Les APIs de l'Idescat es poden agrupar segons la seva versió. Les APIs de la versió 1 comparteixen molts aspectes de les peticions, així com els codis d'error i els formats de les respostes (consulteu la documentació general de la versió 1).

Condicions d'ús

  1. Heu de reconèixer l'origen de les dades, ja sigui utilitzant els enllaços que proporcionin les APIs, ja sigui enllaçant amb Idescat.cat.
  2. No esteu autoritzat a mostrar el contingut proporcionat per les APIs de manera que no permeti accedir als enllaços amb les pàgines de l'Idescat. Tampoc esteu autoritzat a incloure en un marc (<frame>, <iframe>) cap pàgina web de l'Idescat.
  3. En presentar-los, no esteu autoritzat a modificar o editar les dades, metadades o enllaços proporcionats per les APIs.
  4. Heu d'assegurar que el sentit del contingut proporcionat per les APIs no es canvia o distorsiona.
  5. L'ús de les APIs de l'Idescat no suposa cap tipus de suport, relació o afiliació entre el servei que les utilitza i l'Institut d'Estadística de Catalunya. No esteu autoritzat a mostrar la informació proporcionada per les APIs de l'Idescat de tal manera que se suggereixi aquest suport, relació o afiliació.
  6. L'Idescat es reserva el dret de limitar les peticions repetides des d'un mateix origen per garantir l'accés al servei per a tothom. És la vostra responsabilitat emprar els mecanismes necessaris per evitar peticions de la mateixa informació en espais de temps curt. L'ús excessiu pot ocasionar la finalització del servei. Si penseu fer un ús intensiu de les APIs de l'Idescat poseu-vos en contacte amb l'Idescat per tal de poder garantir que aquest ús no perjudicarà la disponibilitat general del servei.
  7. La cessió, utilització o explotació de les APIs hauran de complir les estipulacions contingudes en la legislació vigent i sempre es vincularan a usos legítims.
  8. En cas de vulnerar aquestes condicions, l'Idescat es reserva el dret de desactivar el vostre accés a les APIs. Així mateix, també sereu responsables dels danys que pugui suposar l'explotació indeguda d'aquesta informació.
  9. L'Idescat es reserva el dret de modificar discrecionalment aquestes condicions en qualsevol moment, així com de finalitzar aquesta relació i cancel·lar-ne l'ús, i declina qualsevol garantia expressa o implícita relacionada amb aquest servei.