Saltar al contingut principal

Salut

Informació relacionada

Ucraïna Informació estadística sobre Ucraïna a Catalunya

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la covid-19

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries proporciona dades per a l'avaluació i l'anàlisi del sistema de salut de Catalunya.

El Ministeri de Sanitat publica dades de salut d’Espanya i les comunitats autònomes.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre salut