Saltar al contingut principal

EIVE Estadística d'interrupcions voluntàries d'embaràs

Estadístiques bàsiques sobre les interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya a partir de la informació proporcionada pels centres sanitaris autoritzats.

Estadística corresponent a l'actuació 05 03 08 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat