Saltar al contingut principal

UA Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

En aquest apartat es facilita informació sobre la població de nacionalitat ucraïnesa a Catalunya i la seva evolució recent a partir de diferents fonts com la població amb targetes sanitàries i la població empadronada. Aquesta informació s'anirà actualitzant regularment i ampliant amb altres fonts.

Població d'Ucraïna amb targeta sanitària expedida a partir de l'1 de març del 2022

S'ofereix informació de les targetes sanitàries expedides pel Servei Català de la Salut a partir de l'1 de març del 2022. Aquesta informació es facilita setmanalment a l'Idescat i recull les persones de nacionalitat ucraïnesa que han obtingut la targeta sanitària individual entre l'1 de març del 2022 i la data de referència que mostra l'estadística. Per al conjunt de Catalunya s'actualitza la informació setmanalment, i amb caràcter mensual es faciliten els totals per sexe per als municipis de més de 10.000 habitants, les comarques i Aran, els àmbits del Pla territorial de Catalunya i les províncies.

Població d'Ucraïna empadronada a Catalunya

Es publica per àmbit provincial la xifra provisional de població de nacionalitat ucraïnesa empadronada a 1 de gener del 2022 a Catalunya per sexe i grup d'edat.

També es difon el nombre total per províncies de persones de nacionalitat ucraïnesa procedents de l'estranger que s'han donat d'alta en el padró continu a partir del mes de gener. Aquesta informació s'actualitza mensualment.

La font de les dades és l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a partir de l'explotació del Padró continu.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic