Saltar al contingut principal

DMR Estadística del registre de diabetis tipus 1

Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les estadístiques bàsiques de la diabetis tipus 1 en la població catalana de 0 a 29 anys.

Estadística corresponent a l'actuació 05 03 12 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable