Saltar al contingut principal

CIXAD Estadística dels centres integrats a la xarxa d'atenció a les drogodependències

Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de dades sobre activitat assistencial dels centres integrats a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències, característiques de les persones ateses i recursos dels centres. Aquest conjunt d'indicadors dona lloc al Sistema d'Informació sobre Drogodependències de Catalunya (SIDC).

Estadística corresponent a l'actuació 05 04 02 (Programa anual d'actuació estadística 2024).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat