Saltar al contingut principal

TRAS Estadística de trasplantaments

Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les dades d'activitat de donació i trasplantament d'òrgans i de llistes d'espera per a trasplantaments a Catalunya. Comparació dels principals resultats obtinguts a Catalunya amb els resultats d'Espanya i d'altres països.

Estadística corresponent a l'actuació 05 03 10 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat

Taules bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya