Saltar al contingut principal

MR Estadística de malalts renals

Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les dades relatives al tractament de la insuficiència renal terminal per a l'elaboració d'estadístiques bàsiques sobre la incidència, la prevalença, la mortalitat i la supervivència del malalt i l'empelt, segons la modalitat del tractament substitutiu i la distribució geogràfica dels recursos i els malalts.

Estadística corresponent a l'actuació 05 03 11 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable