Saltar al contingut principal

ESCA Enquesta de salut de la població

Enquesta d'una mostra representativa de persones residents a Catalunya no institucionalitzades per conèixer l'estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i la utilització dels serveis sanitaris de la població catalana. Des de l'any 2010, l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) té caràcter continu, la qual cosa suposa que el treball de camp i la recollida d'informació són ininterromputs. La publicació de resultats és anual a partir de l'agregació de la mostra enquestada durant l'any. L'agregació d'onades permet el càlcul de resultats per a Catalunya, per regions sanitàries i per àrees territorials inferiors a la regió sanitària.

Estadística corresponent a l'actuació 05 03 01 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat

Taules bàsiques