Saltar al contingut principal

RCP Estadístiques del registre del càncer

Recollida de la informació dels casos de càncer. Estimació de les taxes d'incidència, mortalitat, supervivència i prevalença i difusió dels resultats.

Estadística corresponent a l'actuació 05 03 13 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable