Saltar al contingut principal

Legislació

1. Legislació estadística de Catalunya

Altra legislació

(*) La Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística (actualment derogada per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya), va autoritzar el Govern de la Generalitat per crear un organisme estadístic de la Generalitat, que va ser creat pel Decret 341/1989, d'11 de desembre, de creació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.