Saltar al contingut principal

Medi ambient

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació i detall geogràfic
CFMCompte de fluxos de materials. 2021. Catalunya2021
CSCComptes satèl·lit de Catalunya. 2005. Catalunya2005
Estadístiques complementàries
CodiDenominació i detall geogràfic
ESEnquesta social: llars i medi ambient. 2008. Catalunya2008

Estadístiques d'altres organismes

Estadístiques d'altres organismes
Codi Denominació i detall geogràfic Detall geogràfic
CLIMEstadística de dades meteorològiques i monitoratge climàtic. CatalunyaCatalunya
EHEstadística hidrogràfica. CatalunyaCatalunya
RESICEstadística de residus industrials declarats. MunicipisMunicipis
RESMCEstadística de residus municipals. MunicipisMunicipis
RCEstadística de residus de la construcció. CatalunyaCatalunya
TARUEstadística de tractament d'aigües residuals urbanes. MunicipisMunicipis
AIGUAEstadística sobre les entitats subministradores d'aigua per al consum humà. CatalunyaCatalunya
IQSABIndicadors de la qualitat sanitària de les aigües de bany a la temporada d'estiu. MunicipisMunicipis
PENPEstadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegits. CatalunyaCatalunya
SGAEESistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològic. MunicipisMunicipis
DIAEstadística sobre declaracions d'impacte ambiental. CatalunyaCatalunya
AIREEstadística de la qualitat de l'aire. CatalunyaCatalunya
ICAÍndex de contaminació atmosfèrica. CatalunyaCatalunya
AEEstadística d'activitats extractives. CatalunyaCatalunya
EAEstadística de les espècies amenaçades. MunicipisMunicipis
ROMFOREstadística de rompudes forestals. CatalunyaCatalunya
REPFOREstadística de repoblacions forestals. CatalunyaCatalunya
INCENEstadística dels incendis forestals. CatalunyaCatalunya
EASAEnquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector agrari. CatalunyaCatalunya
EEPAEnquesta de la despesa de la indústria en protecció ambiental. CatalunyaCatalunya
ESTAEnquesta sobre el subministrament i el tractament d'aigües. CatalunyaCatalunya
ERTREnquesta sobre la recollida i el tractament de residus. CatalunyaCatalunya

Informació relacionada

El Ministeri per a la Transició Ecològica recopila les principals estadístiques ambientals.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) dóna informació dels resultats d'operacions estadístiques d'àmbit estatal sobre l'aigua, els residus, la despesa en protecció ambiental i altres.

Les dades dels països de la Unió Europea es poden consultar a Eurostat.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre medi ambient