Saltar al contingut principal

Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, que ha transposat la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web https://www.idescat.cat.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 1. Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre:

  Als apartats del web anomenats Classificacions estadístiques i Comerç amb l'estranger hi pot haver diversos problemes d'accessibilitat.

  Hi pot haver taules de dades complexes amb problemes d'associació entre capçaleres i cel·les. Així mateix, hi pot haver taules de dades amb funcionalitat complexa amb problemes diversos d'accessibilitat.

  Hi pot haver arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats després del 20 de setembre de 2018 que no compleixin la totalitat dels requisits d'accessibilitat.

  Hi ha continguts en idiomes diferents dels de la pàgina no etiquetats de manera adequada.

  Hi pot haver errors puntuals d'edició en alguna pàgina web o document.

 2. Càrrega desproporcionada: no és aplicable.
 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable:

  Hi pot haver arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin la totalitat dels requisits d'accessibilitat.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada el 18 de juny de 2020.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix Idescat.

Darrera revisió de la declaració: 18 de juny de 2020.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions sobre requisits d'accessibilitat:

En cas que ens vulgueu informar sobre qualsevol possible incompliment d'aquest lloc web, fer-nos saber les dificultats d'accés al seu contingut o formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web, ens podeu fer arribar la vostra comunicació a través del formulari de Suggeriments.

També ens podeu trucar al telèfon +34 935 573 100 (Horari general: dies hàbils de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Sense servei: el 24 i el 31 de desembre).

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel Servei d'Atenció als Usuaris de l'Idescat.

El compromís de l'Idescat per l'accessibilitat

L'Idescat ha construït el seu lloc web amb l'objectiu de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals, així com de les característiques tècniques de l'equip utilitzat (tipus de dispositiu, programari, velocitat de connexió, condicions ambientals, etc.).

L'Idescat treballa per adaptar el seu lloc web a les recomanacions del Consorci World Wide Web (W3C) i eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació, seguint les pautes d'accessibilitat establertes a les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG) versió 2.1, en el nivell de conformitat AA.

L'Idescat vol oferir una eina eminentment pràctica i útil per garantir i promoure la igualtat en l'accés i la gestió de la informació disponible en línia. Amb aquesta finalitat, incorporarà a les tecnologies de la informació i la comunicació que utilitzi, de forma progressiva i d'acord amb els mitjans disponibles, els avenços i els sistemes nous que afavoreixin l'accessibilitat en la comunicació, d'acord amb la norma EN 301 549:2018, versió 2.1.2 (PDF) per als productes i serveis de les tecnologies de la informació i la comunicació (llocs web, programari, aplicacions natives, documents, maquinari, etc.).