Saltar al contingut principal

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

17 objectius de desenvolupament sostenible

El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (A/RES/70/1), que conté 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites associades per assolir en l'horitzó de l'any 2030. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica, ambiental i institucional de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances.

El paràgraf 75 de la resolució indica que el seguiment i l'avaluació dels ODS i les fites associades es duran a terme utilitzant un conjunt d'indicadors mundials que es complementaran amb indicadors regionals i nacionals.

Per fer el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS a Catalunya, des de setembre del 2020, l'Institut d'Estadística de Catalunya i el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb la col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat, difonen, de manera progressiva i continuada, els Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la UE per a Catalunya, un sistema d'indicadors anuals, d'acord amb els criteris metodològics d'Eurostat, que proporciona dades estadístiques i metadades sobre el desenvolupament sostenible a Catalunya.

Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible