Saltar al contingut principal

Ofertes de treball de l'Idescat

En aquest espai es publiquen, quan n'hi ha, les ofertes de treball de caràcter temporal de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ofertes de treball
Codi Descripció Finalització
VEH123-21Estadístic/a responsable de projectes, A-27.1, a Direcció
VEH101-21Administratiu/iva, C1-13, a la SG d'Administració i Serveis Generals
Resultats de la selecció de les ofertes de treball
Codi Descripció Persona seleccionada
VEH109-21Administratiu/iva, C1-16, a la SG d'Administració i Serveis GeneralsMíriam Arnaiz Navarro
VEH091-21Analista informàtic/a, laboral A1, a la SG d'Informació i ComunicacióHatim Mezouar El Mejdoubi
Ofertes de treball anteriors
Ofertes de treball anteriors
Codi Descripció Finalització
VEH084-21Diplomat/da bibliotecari/ària, B-20, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH081-21Tècnic/a superior, A1-22.1, a la SG d'Administració i Serveis Generals
VEH022-21Responsable de treballs de camp, A1-24.3, a la SG de Producció i Coordinació
VEH191-20Responsable de l'Àrea d'Economia i Societat, A1-27.3, a la SG de Producció i Coordinació
VEH184-20Responsable de macromagnituds territorials, A1-24.4, a la SG de Producció i Coordinació
VEH183-20Responsable de treballs de camp, A1-24.3, a la SG de Producció i Coordinació
VEH172-20Responsable de gestió econòmica, A1/A2, 24.1, a la SG d'Administració i Serveis Generals
VEH171-20Administratiu/iva, C-16, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH143-20Responsable de gestió econòmica, A1/A2, 24.1, a la SG d'Administració i Serveis Generals
VEH134-20Tècnic/a de gestió, A2-20, SG d'Informació i Comunicació
VEH076-20Tècnic/a superior, A1-21, SG d'Informació i Comunicació
VEH066-20Tècnic/a de gestió, B-20, SG de Producció i Coordinació
VEH037-20Tècnic/a de gestió, B-20, SG d'Informació i Comunicació
VEH031-204 administratius/ves, C-12, a la SG de Producció i Coordinació
VEH010-20Llicenciat/da, laboral A1
VEH202-19Responsable de contractació i gestió de convenis, A1-24.1, a la SG d'Administració i Serveis Generals
VEH196-19Tècnic/a superior, A-23, a la SG de Producció i Coordinació
VEH195-19Tècnic/a superior, A-23, a la SG de Producció i Coordinació
VEH194-19Tècnic/a superior, A-23, a la SG de Producció i Coordinació
VEH193-19Tècnic/a superior, A-23, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH192-19Tècnic/a superior, A-23, a la SG de Producció i Coordinació
VEH142-19Estadístic/a responsable d'operacions, A1-24.4, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH127-19Analista informàtic/a, laboral A1, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH091-19Administratiu/va, C-12, a la SG de Producció i Coordinació
VEH048-19Tècnic/a de gestió, A2-20, a la SG de Producció i Coordinació
VEH031-19Tècnic/a de gestió, A2-20, a la SG de Producció i Coordinació
VEH210-18Estadístic/a responsable d'operacions, A1-24.4, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH204-18Tècnic/a de gestió, A2-20, a la SG de Producció i Coordinació
VEH160-18Tècnic/a superior, A1-21, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH124-18Auxiliar administratiu/va, C2-12, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH105-18Responsable d'assumptes jurídics, protecció de dades i seguretat de la informació, A1-26, a la SG d'Administració i Serveis Generals
VEH090-183 administratius/ves, C-12, a la SG de Producció i Coordinació
VEH063-18Llicenciat/da, laboral A1, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH045-18Responsable de serveis lingüístics i d'edició, A1-24.2, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH040-18Analista informàtic/a, laboral A1, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH029-18Auxiliar administratiu/va, D-12, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH010-18Tècnic/a de gestió, B-20.1, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH002-18Analista informàtic/a, laboral A1, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH191-17Tècnic/a superior, A1-23, a la SG de Producció i Coordinació
VEH190-172 tècnics/tècniques superiors, A1-23, a la SG de Producció i Coordinació
VEH189-17Tècnic/a superior, A1-23, a la SG de Producció i Coordinació
VEH188-17Tècnic/a superior, A1-23, a la SG de Producció i Coordinació
VEH185-17Estadístic/a gestor/a d'operacions, A2-24.2, a la SG d'Informació i Comunicació
VEH178-17Administratiu/iva, C16, a la SG d'Administració i Serveis Generals