Saltar al contingut principal

VEH185-17 Estadístic/a gestor/a d'operacions, A2-24.2, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball d'estadístic/a gestor/a d'operacions, A2-24.2, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Referència: VEH/185/2017

Descripció del lloc

Denominació: estadístic/a gestor/a d'operacions

Grup i nivell: A2-24.2

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

 1. Personal funcionari de carrera del cos de gestió d'administració de la Generalitat de Catalunya.
 2. Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

Funcions del lloc

 1. Atendre i donar resposta a les sol·licituds d'informació estadística: demandes a mida, certificacions de resultats, cessió de microdades, consultes telefòniques i presencials, suggeriments.
 2. Elaborar continguts de productes formatius i divulgatius adreçats al món educatiu i productes i serveis que apropin l'estadística a determinats col·lectius (mitjans de comunicació, advocats, empresaris, etcètera).
 3. Elaborar i publicar les novetats estadístiques de l'Idescat i dels òrgans i institucions del Sistema Estadístic de Catalunya a través del web de l'Idescat i de les xarxes socials.
 4. Gestionar accions i proposar materials de màrqueting que ampliïn la projecció exterior de l'Idescat.

Aspectes que es valoraran

 1. Experiència en l'atenció i gestió de demandes d'informació
 2. Experiència en el disseny i la gestió de productes de comunicació, promoció i divulgatius
 3. Experiència en l'elaboració d'estudis per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i de la qualitat del serveis
 4. Coneixements de les fonts estadístiques oficials
 5. Experiència en la gestió de xarxes socials —Twitter i Linkedin—
 6. Coneixements d'HTML, paquet bàsic de tractament de textos, fulls de càlcul, bases de dades i Adobe Acrobat
 7. Coneixements d'anglès

Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis.

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden trametre la seva sol·licitud de participació acompanyada amb seu currículum personal i el currículum que genera ATRI en format PDF, fins al dia 26 de novembre de 2017, a la següent adreça electrònica: rrhh arrova idescat.cat, tot indicant el codi de referència de l'oferta i la dada A2-24.2 estadístic/a gestor/a d'operacions IDESCAT.

Per tal d'agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I ADREÇA ELECTRÒNICA

Selecció

 1. Estudi del currículum
 2. Entrevista personal
 3. Supòsit pràctic, si s'escau

* Atès el gran volum de candidats que habitualment es presenten a les ofertes de l'Institut d'Estadística de Catalunya, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

En base als punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.