Saltar al contingut principal

Agricultura · Ramaderia · Pesca

Anuari estadístic de Catalunya

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació i detall geogràfic
CENSAGCens agrari. 2020. Municipis2020
Estadístiques complementàries
CodiDenominació i detall geogràfic
EPAEnquesta de població activa. T1/2024. Províncies T1/2024

Informació relacionada

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural produeix un important nombre de dades estadístiques sobre el món rural, l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la indústria agroalimentària de Catalunya.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) dóna informació dels resultats dels censos agraris i enquestes d'estructura de les explotacions agràries, així com d'altres operacions estadístiques que es fan en l'àmbit estatal.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació recopila les principals estadístiques agràries.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre agricultura · ramaderia · pesca