Saltar al contingut principal

Agricultura · Ramaderia · Pesca

Indicadors

Anuari estadístic de Catalunya

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació i detall geogràfic
CENSAGCens agrari. 2009. Municipis2009
Estadístiques complementàries
CodiDenominació i detall geogràfic
EPAEnquesta de població activa. T1/2022. ProvínciesT1/2022

Informació relacionada

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) dóna informació dels resultats dels censos agraris i enquestes d'estructura de les explotacions agràries, així com d'altres operacions estadístiques que es fan en l'àmbit estatal.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació recopila les principals estadístiques agràries.

Les dades dels països de la Unió Europea es poden consultar a Eurostat.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre agricultura · ramaderia · pesca