Saltar al contingut principal

Preus

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació i detall geogràfic
IPRIÍndex de preus industrials. 04/2024. Catalunya04/2024

Estadístiques d'altres organismes

Estadístiques d'altres organismes
Codi Denominació i detall geogràfic Detall geogràfic
IPPAEstadística de preus agraris. ProvínciesProvíncies
IPCÍndex de preus de consum. CatalunyaCatalunya

Informació relacionada

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ofereix àmplia informació sobre l'índex de preus de consum (IPC) i l'índex de cost laboral.

Les paritats de poder de compra (ppc) comparen el cost monetari d'un mateix cistell de consum en diferents territoris, normalment estats, en un moment concret del temps. La seva utilitat bàsica és homogeneïtzar el poder adquisitiu dels residents en cada un dels estats per tal d'eliminar, en les comparacions de macromagnituds, els efectes dels diferents nivells de preus. A Europa es fa servir un únic valor de ppc per a cada estat. Els valors del ppc d'Espanya, aplicable també a Catalunya amb el criteri d'Eurostat, es troben a la informació del PIB per habitant (vegeu en aquest web l'apartat Macromagnituds).

La informació sobre costos laborals i salaris és a l'apartat Treball.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre preus