Saltar al contingut principal

Macromagnituds

Estadístiques d'altres organismes

Estadístiques d'altres organismes
Codi Denominació i detall geogràfic Detall geogràfic
PMPrevisions macroeconòmiques. CatalunyaCatalunya

Informació relacionada

El seguiment conjuntural del PIB de Catalunya es fa mitjançant dues estadístiques: la comptabilitat trimestral de Catalunya (una aproximació d'oferta i demanda del PIB) i l'avanç del PIB. La comptabilitat trimestral aporta informació més completa i fiable, però té un retard aproximat de 75 dies respecte a la fi de la data de referència. En canvi, l'avanç del PIB només proporciona informació del PIB des de l'òptica de l'oferta amb un detall per branques inferior i un retard aproximat de 35 dies.

La revista Nota d'economia número 87 presenta un monogràfic sobre les Taules Input-Output de Catalunya i les seves principals aplicacions per a l'anàlisi de l'economia catalana.

L'INE elabora anualment la comptabilitat regional d'Espanya (CRE), on es troben el PIB i altres macromagnituds de l'economia catalana. Aquestes estimacions, però, no coincideixen amb les de l'Idescat perquè utilitzen una metodologia diferent. Es pot considerar que els resultats de l'INE i de l'Idescat són complementaris, i la seva utilitat depèn dels objectius d'anàlisi dels usuaris.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre macromagnituds