Saltar al contingut principal

Nota sobre les estimacions macroeconòmiques de l'Idescat i de l'INE

Les estimacions de les macromagnituds de l'economia catalana de l'INE no coincideixen amb les de l'Idescat. Aquest fet és normal, atès que la metodologia de la Comptabilitat Regional d'Espanya (CRE) és una regionalització de la Comptabilitat Nacional d'Espanya, mentre que les de l'Idescat tenen com a base el Marc Input-Output (MIOC) de l'economia catalana. Les estimacions derivades del MIOC tenen un fonament que es deriva de les fonts pròpies i específiques emprades, més l'element de coherència que aporta el procés de tancament i que implica l'equilibri entre els usos i els recursos dels diferents béns i serveis de l'economia. No hi ha dubte que, des d'aquest punt de vista, el MIOC és una estadística rellevant per analitzar i conèixer millor l'economia catalana.

Aquest reconeixement del MIOC, però, no afecta la valoració de la CRE de l'INE, ja que aquesta és l'estadística que permet conèixer de forma harmonitzada les macromagnituds de les economies de les comunitats autònomes. Per tant, la CRE de l'INE és un referent insubstituïble pel que fa a l'estadística harmonitzada, i permet la millor comparabilitat entre els resultats de l'economia catalana i les economies de les altres comunitats autònomes.