Saltar al contingut principal

PM Previsions macroeconòmiques

Elaboració de les previsions de les principals macromagnituds de l'economia catalana i dels factors fonamentals que les expliquen.

Estadística corresponent a l'actuació 02 01 09 (Programa anual d'actuació estadística 2022).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable