Saltar al contingut principal

Finances públiques

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació i detall geogràfic
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques. 2019. Municipis2019
IBIImpost sobre béns immobles. 2020. Municipis 2020
IPPFImpost sobre el patrimoni de les persones físiques. 2007. Municipis (estadística no vigent)2007 (estadística no vigent)

Informació relacionada

La Sindicatura de Comptes elabora informació sobre les finances de la Generalitat i l'Administració local.

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat ofereix informació pressupostària de les administracions públiques (Administració central, autonòmica, local i empreses públiques).

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre finances públiques