Saltar al contingut principal

Territori

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació i detall geogràfic
DEGURBAEstadística del grau d'urbanització. Nova. Nova

Informació relacionada

Podeu consultar les nomenclatures territorials de Catalunya a l'apartat Codis territorials i d'entitats.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre territori