Saltar al contingut principal

RJQUS Estadística de l'evolució de la classificació del règim jurídic i les qualificacions urbanístiques del sòl

Recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients de planejament general urbanístic per a l'obtenció de les superfícies de classificació i qualificació del sòl als municipis de Catalunya, segons les especificacions tècniques del Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.

Estadística corresponent a l'actuació 06 04 01 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable