Saltar al contingut principal

PGV Estadística del planejament general vigent

Tractament estadístic de les dades administratives disponibles per conèixer l'estat del planejament general vigent als municipis de Catalunya i les dades bàsiques de classificació del sòl, segons les dades refoses del Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.

Estadística corresponent a l'actuació 06 04 02 (Programa anual d'actuació estadística 2024).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat

Taules bàsiques

Indicadors anuals