Saltar al contingut principal

SEPLA Estadística de sectors de planejament

Recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients de planejament general urbanístic dels municipis de Catalunya per a l'inventari i seguiment dels sectors de desenvolupament en sòl urbà i urbanitzable del planejament urbanístic vigent, segons les dades refoses del Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.

Estadística corresponent a l'actuació 06 04 03 (Programa anual d'actuació estadística 2024).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable