Saltar al contingut principal

Rectificacions

El registre de rectificacions és la llista de les modificacions imprevistes sobre resultats estadístics que s'han publicat al web. Es tracta d'un servei de l'Idescat que pretén facilitar als usuaris la consulta de les rectificacions.

L'Idescat produeix i difon milers de dades estadístiques cada any, amb la voluntat que sigui una informació de qualitat, rigorosa i fiable. Tanmateix, com en totes les activitats humanes, és inevitable que ocasionalment hi hagi modificacions imprevistes de les dades. En aquest cas, el compromís de la institució és rectificar-les i comunicar-les als usuaris al més aviat possible per mitjà d'aquest registre de rectificacions.

Filtrar per estadística
Rectificacions
Codi Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect. descendent
- Tractament de residus municipals. 2018-2020 Medi ambient 04/11/2021 02/08/2022
INDBPS Indicador de benestar i progrés social. 2020 Agricultura · Ramaderia · Pesca 15/07/2022 21/07/2022
VAG Vagues. 2017-2018 Transport 15/07/2019 15/07/2022
IBI Impost de béns immobles. 2020-2021 Finances públiques 30/06/2022 15/07/2022
TC Transport per cable. Recaptació. 2021 Transport 21/06/2022 05/07/2022
- Targetes sanitàries expedides a població ucraïnes. 02/2022-06/2022 Xifres de població 22/06/2022 05/07/2022
TC Transport per cable. Viatgers. 2020 Transport 30/06/2021 21/06/2022
AFI Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal. 03/2022-05/2022 Treball 09/06/2022 17/06/2022
TURUR Turisme rural. Marques turístiques. T1/2021 Turisme 04/05/2021 09/06/2022
NAIX Nascuts vius. 2020 Naixements i defuncions 17/01/2022 03/06/2022
ATURP Prestacions per atur. 2020 Protecció social 12/05/2021 19/05/2022
HPO Habitatges amb protecció oficial. 2020 Construcció 28/04/2021 05/05/2022
COVID Casos confirmats de la covid-19. 01/2021-12/2021 Salut 31/01/2022 14/04/2022
TURUR Viatgers i pernoctacions per procedència. T4/2020 Turisme 01/02/2021 06/04/2022
TURCAM Viatgers i pernoctacions per prodecència. T4/2020 Turisme 02/02/2021 06/04/2022
  • Pàgina següent
La lletra m que a vegades acompanya el codi d'una rectificació indica que és una millora de les dades.