Saltar al contingut principal

Rectificació 525

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
525 CENSPH Població empadronada. Per grandària del municipi. 2023 Censos i enquestes demogràfiques 10/01/2024 12/03/2024

Les dades de l’any 2023 per àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya eren errònies. Es van corregir el 12 de març del 2024.

Enllaços amb la informació rectificada