Saltar al contingut principal

Novetats

No hi ha novetats que compleixin els criteris seleccionats.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 05/2024

L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 4,1% interanual a Catalunya al maig del 2024.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 05/2024

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 0,4% interanual a Catalunya al maig del 2024.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T2/2024

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre del 2024 registra un saldo d'11,9 punts, i el de les expectatives per al tercer trimestre del 2024 se situa en 11,6 punts.

AFIC

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 06/2024. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya augmenta un 3,7% interanual al juny del 2024 i el nombre d'autònoms amb ubicació de l'activitat a Catalunya, un 1,5%.

Notícia

Una delegació de l'Oficina Provincial d'Estadística de Zhejiang de la Xina visita l’Idescat

Avui, 15 de juliol, visita l'Idescat una delegació de l'Oficina Provincial d'Estadística de Zhejiang de la Xina.

IPC

Índex de preus de consum. 06/2024

L'índex de preus de consum augmenta un 3,6% interanual a Catalunya al juny del 2024 i la inflació subjacent és del 3,3%.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2024

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,1% interanual al juny del 2024 i creix a 40 comarques i a Aran. Pel que fa a la variació mensual, és positiva a tot el territori, excepte a 1 comarca.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T3/2024

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 0,6% al tercer trimestre del 2024 respecte del trimestre anterior.

EAS

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2022

El volum de negoci generat per les empreses del sector de serveis de mercat no financers de Catalunya va ser de 332.429 milions d'euros l'any 2022, un 18,3% més respecte a l'any anterior.

EAES

Estadística anual d'estructura salarial. 2022. Dades provisionals

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 28.774,55 euros l'any 2022, un 2,2% més que l'any anterior, segons resultats provisionals.

IPI

Índex de producció industrial. 05/2024

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 3,7% interanual a Catalunya al maig del 2024.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 05/2024

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 1,1% al maig del 2024 respecte a un any enrere.

Notícia

Mapes de les agrupacions censals de Catalunya 2022-2023

L'Idescat publica l’actualització dels mapes de la nomenclatura territorial d'agrupacions censals per als anys 2022-2023, en format Shape.

EIE

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2022

El volum de negoci de les empreses industrials va ser de 187.991 milions d'euros a Catalunya l'any 2022, un 20,9% més respecte a un any enrere.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 05/2024

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 2,0 milions al maig del 2024, un 5,9% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 05/2024

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.323 milions d'euros al maig del 2024, un 8,3% més que un any enrere.

NOMS

Noms dels nadons. 2023

Jan i Martina van ser els noms de nadó més posats a Catalunya el 2023.

NAIX

Estadística de naixements. 2023. Dades provisionals

L'any 2023 van néixer a Catalunya 54.182 nadons, segons les dades provisionals de l'Estadística de naixements, un 3,9% menys en relació amb les dades definitives del 2022. L'índex conjuntural de fecunditat es va situar en 1,10 fills per dona i per sota del mínim del 1995, d'1,14 fills.

TURCAT

Turisme de residents de Catalunya. T1/2024

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 19,6% interanual al primer trimestre del 2024, fet que suposa un total de 6,8 milions de viatges.

TURESP

Turisme a Catalunya de residents de la resta de l'Estat. T1/2024

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat augmenta un 2,2% interanual al primer trimestre del 2024, fet que suposa un total d'1,2 milions de viatges.

CENSPH

Cens de població i habitatges. 2021-2022. Relació amb l'activitat econòmica

El 64,8% de la població de 16 a 64 anys estava ocupada la setmana anterior a l’1 de gener de 2022, 2,4 punts percentuals més que un any enrere.

CENSPH

Cens de població i habitatges 2022. Estudis

El 34,7% de la població de 15 anys o més de Catalunya tenia estudis superiors a 1 de gener de 2022, i la proporció per a educació primària o inferior era del 14,0%.

IBI

Impost sobre béns immobles. 2023

L'Idescat presenta la informació del cadastre i de l'impost sobre béns immobles de l'any 2023 (dades provisionals).

IST

Índex socioeconòmic territorial. 2021

Matadepera, Castellolí, Sant Just Desvern, Tiana i Sant Cugat del Vallès van registrar el 2021 l'índex socioeconòmic territorial (IST) més alt, entre els municipis de més de 500 habitants.

ICD

Índex de comerç al detall. 05/2024

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,7% interanual a Catalunya al maig del 2024.

PENS

Estadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social. 2023

El nombre de pensionistes de pensions contributives va augmentar un 0,2% el 2023 a Catalunya. El nombre de pensionistes equival al 19,5% de la població a Catalunya i supera el 25% al Berguedà, el Ripollès, la Terra Alta, el Lluçanès i les Garrigues.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 05/2024

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 11,7% interanual a Catalunya al maig del 2024, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IPRI

Índex de preus industrials. 05/2024

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) augmenta un 0,2% interanual a Catalunya al maig del 2024.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 05/2024

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 4,5% interanual a Catalunya al maig del 2024 i se situa en 125,64 euros.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 04/2024

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 0,4% interanual a Catalunya al maig del 2024.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 04/2024

L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 9,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2024.

Notícia

Canvi de denominació oficial del municipi de Masarac, que passa a dir-se Masarac i Vilarnadal

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el 19 de juny la Resolució PRE/2200/2024, de 14 de juny, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Masarac, que passa a denominar-se Masarac i Vilarnadal.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T1/2024

El cost laboral per treballador i mes és de 3.253,65 euros a Catalunya al primer trimestre del 2024, un 3,8% més que al mateix trimestre del 2023.

Notícia

Lliurament dels premis del 15è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

El dijous 30 de maig es va celebrar l'acte de lliurament de premis i diplomes del 15è concurs Planter de Sondeigs i Experiments.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T1/2024

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 2,5% i intertrimestral del 0,7% al primer trimestre del 2024.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2024

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) disminueix un 0,8% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2024.

CLEM

Inici del treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T2/2024

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del segon trimestre del 2024 s'inicia el 14 de juny i finalitzarà el dia 4 de juliol.

IPC

Índex de preus de consum. 05/2024

L'índex de preus de consum augmenta un 3,6% interanual a Catalunya al maig del 2024 i la inflació subjacent és del 3,1%.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 05/2024

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,5% interanual al maig del 2024 i creix a 39 comarques i a Aran. Pel que fa a la variació mensual, és positiva a 40 comarques i a Aran.

IPI

Índex de producció industrial. 04/2024

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 7,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2024.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 04/2024

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 0,4% a l'abril del 2024 respecte a un any enrere.

Notícia

Participació de l'Idescat en l'11a Conferència Europea sobre la Qualitat en les Estadístiques Oficials

L'Idescat participa en la 11a Conferència Europea sobre la Qualitat en les Estadístiques Oficials, que se celebra a Estoril (Portugal) entre els dies 4 i 7 de juny.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 04/2024

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,7 milions a l'abril del 2024, un 8,3% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 04/2024

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.807 milions d'euros a l'abril del 2024, un 11,6% més que un any enrere.

IN

Estadística sobre innovació a les empreses. 2022

La despesa de les empreses en activitats innovadores feta a Catalunya va assolir els 5.404,4 milions d'euros el 2022, un 19,8% superior a l'any 2020.

ICD

Índex de comerç al detall. 04/2024

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 5,7% interanual a Catalunya a l'abril del 2024.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T1/2024

El 87,7% dels establiments empresarials de Catalunya declaren al primer trimestre del 2024 que han implementat mesures de sostenibilitat social en el darrer any.

RIS

Estadística de rendes d'inserció social. 2023

Durant l'any 2023, va disminuir un 5,4% la mitjana mensual de prestacions en concepte de renda garantida de ciutadania, i un 6,7% la mitjana de prestacions de renda activa d'inserció.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2024

Les exportacions catalanes de productes industrials d’alt contingut tecnològic disminueixen un 15,8% interanual al primer trimestre del 2024.

IPRI

Índex de preus industrials. 04/2024

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) disminueix un 0,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2024.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 04/2024

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 7,7% interanual a Catalunya a l'abril del 2024, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 04/2024

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 10,3% interanual a Catalunya a l'abril del 2024 i se situa en 133,53 euros.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 03/2024

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 11,6% interanual a Catalunya al març del 2024.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 03/2024

L'índex de volum de negoci del sector serveis decreix un 5,8% interanual a Catalunya al març del 2024.

PPSR

Estadística de pensions no contributives. 2023

El desembre del 2023 es van abonar a Catalunya un total de 64.504 pensions no contributives de la Seguretat Social, un 4,2% més respecte a l'any anterior.

Notícia

Publicació de la revista SORT

S'ha publicat el número 1 del volum 48 corresponent al període gener-juny del 2024 de la revista estadística internacional SORT, que inclou un article convidat amb discussió i tres articles més.

PTF

Productivitat total dels factors. 2023

L'aportació de la productivitat total dels factors al creixement del PIB de Catalunya va ser de -0,2 punts l'any 2023.

EPE

Estimacions de població estacional. 2022

El Port de la Selva, Pals i Santa Susanna van ser els municipis catalans amb més població estacional l'any 2022 en relació amb la població empadronada, d'entre els 474 municipis de què s'ofereixen resultats.

EP

Estimacions de població. S1/2024. Dades provisionals. Avanç

La població de Catalunya a 1 de gener de 2024 és de 8.016.606 habitants, segons dades provisionals de les Estimacions de població.

ATURP

Estadística de prestacions per atur. 2023

El nombre mitjà de prestacions per atur a Catalunya va augmentar un 3,9% el 2023 i el volum econòmic ho va fer en un 6,4%.

IPC

Índex de preus de consum. 04/2024

L'índex de preus de consum augmenta un 3,3% interanual a Catalunya a l'abril del 2024 i la inflació subjacent és del 3,0%.

IPI

Índex de producció industrial. 2023. Dades definitives

L'Idescat publica les dades de l'Índex de producció industrial 2023 definitives, que actualitzen les dades provisionals.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 04/2024

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,1% interanual a l’abril del 2024 i creix a 35 comarques. Pel que fa a la variació mensual, és positiva a 28 comarques.

RD

Estadística sobre activitats en R+D. 2022

La despesa en R+D interna feta a Catalunya va ser de 4.828,9 milions d'euros l'any 2022, un 18,4% més respecte de l'any anterior. Aquesta despesa representa l'1,79% del PIB.

IPI

Índex de producció industrial. 03/2024

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 5,9% interanual a Catalunya al març del 2024.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T1/2024. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya creix un 2,6% interanual al primer trimestre del 2024, segons l'estimació avançada, i la taxa intertrimestral és del 0,8%.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T1/2024

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 94,2% interanual al primer trimestre del 2024.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T1/2024

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 16,8% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2024.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 03/2024

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 0,6% al març del 2024 respecte a un any enrere.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 03/2024

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,3 milions al març del 2024, un 27,9% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 03/2024

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.494 milions d'euros al març del 2024, un 38,1% més que un any enrere.

EPA

Enquesta de població activa. Formació i condicions de treball. 2023

El 24,3% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes el 2023.

FEE

Estadística de filials d'empreses estrangeres. 2021

El nombre de filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya va ser de 7.355 l’any 2021, xifra que representa l'1,3% del total d'empreses dels sectors investigats. Els principals països inversors van ser Alemanya, França i els Estats Units.

CEPH

Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Persones. 2021

El 43,6% de les dones van declarar que s'encarregaven de la majoria de les tasques domèstiques, mentre que en el cas dels homes només és el 15,1%, segons l’Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges 2021.

ICD

Índex de comerç al detall. 03/2024

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,7% interanual a Catalunya al març del 2024.

EPA

Enquesta de població activa. T1/2024

La població ocupada a Catalunya creix un 5,4% interanual al primer trimestre del 2024. La taxa d'atur se situa en el 9,48%, amb un total de 396.100 persones desocupades (32.400 persones menys que l’any anterior, amb una disminució del 7,6%).

RFDBC

Renda familiar disponible bruta territorial. 2021

El Barcelonès és la comarca amb la renda per habitant més elevada l’any 2021, amb 20.293 euros. Matadepera i Sant Just Desvern són els municipis de més de 1.000 habitants amb més renda per càpita.

IPRI

Índex de preus industrials. 2023. Dades definitives

L'Idescat publica les dades de l'Índex de preus industrials 2023 definitives, que actualitzen les dades provisionals.

IPRI

Índex de preus industrials. 03/2024

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) disminueix un 1,0% interanual a Catalunya al març del 2024.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 03/2024

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 18,7% interanual a Catalunya al març del 2024, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 03/2024

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 3,8% interanual a Catalunya al març del 2024 i se situa en 119,94 euros.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T1/2024

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al primer trimestre del 2024 registra un saldo de 7,9 punts, i el de les expectatives per al segon trimestre del 2024 se situa en 13,0 punts.

PHRE

Padró d'habitants residents a l'estranger. 2024

El nombre de catalans residents a l'estranger era de 386.486 persones a 1 de gener de 2024, xifra que representa un creixement anual del 5,2%. Aquest augment es reflecteix a totes les comarques.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T2/2024

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 2,3% al segon trimestre del 2024 respecte del trimestre anterior.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 02/2024

L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 4,5% interanual a Catalunya al febrer del 2024.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 02/2024

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 2,6% interanual a Catalunya al febrer del 2024.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2023 i any 2023. Dades provisionals

Les vendes a l'estranger de productes industrials van disminuir en tots els nivells tecnològics al quart trimestre del 2023. L'any 2023, els productes de nivell tecnològic mitjà alt van ser els que més van augmentar les exportacions, un 14,0%.

AFIC

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 03/2024. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya augmenta un 3,6% interanual al març del 2024 i el nombre d'autònoms amb ubicació de l'activitat a Catalunya, un 1,4%.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2024

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,1% interanual al març del 2024 i creix a tot el territori, excepte a 2 comarques. Pel que fa a la variació mensual, és positiva a totes les comarques i a Aran.

IPC

Índex de preus de consum. 03/2024

L'índex de preus de consum augmenta un 3,1% interanual a Catalunya al març del 2024 i la inflació subjacent és del 3,4%.

Notícia

Nomenclatura territorial d'agrupacions censals 2023

L'Idescat publica la nomenclatura territorial d'agrupacions censals per a l'any 2023.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 02/2024

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 5,8% al febrer del 2024 respecte a un any enrere.

IPI

Índex de producció industrial. 02/2024

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,9% interanual a Catalunya al febrer del 2024.

Notícia

Mapes de les seccions censals de Catalunya. 2023

L'Idescat publica els mapes de les seccions censals de Catalunya en els formats Shape i WMS, corresponents a l'any 2023.

PENS

Estadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat. 2023

El sistema de classes passives de l’Estat va abonar a Catalunya un total de 66.187 pensions a funcionaris civils (principalment personal docent i sanitari) i militars al desembre del 2023, un 3,0% més que un any enrere.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 02/2024

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,0 milions al febrer del 2024, un 12,9% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 02/2024

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.105 milions d'euros al febrer del 2024, un 17,8% més que un any enrere.

ICD

Índex de comerç al detall. 02/2024

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 8,5% interanual a Catalunya al febrer del 2024.

CFM

Compte de fluxos de materials. 2021

El consum domèstic de materials de l'economia catalana va ser de 48,1 milions de tones l'any 2021, xifra que representa 6,2 tones per habitant.

TURESP

Turisme a Catalunya de residents de la resta de l'Estat. T4/2023 i any 2023

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va augmentar un 10,4% interanual al quart trimestre del 2023 i la despesa per persona, va disminuir un 1,8%. L'any 2023, aquests viatges van augmentar un 21,7% i la despesa total, un 17,8%.

TURCAT

Turisme de residents de Catalunya. T4/2023 i any 2023

El nombre de viatges dels catalans va créixer un 8,5% al quart trimestre del 2023 i la despesa per persona va augmentar un 11,7%. L'any 2023, el nombre de viatges dels catalans va augmentar un 0,9% i la despesa total, un 10,6%.

IPRI

Índex de preus industrials. 02/2024

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) disminueix un 1,2% interanual a Catalunya al febrer del 2024.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 01/2024

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 1,0% interanual a Catalunya al gener del 2024.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 01/2024

L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 3,1% interanual a Catalunya al gener del 2024.

MM

Moviments migratoris. 2022

L‘any 2022 es van registrar 272.971 canvis de residència entre municipis de Catalunya. Les ciutats tenen un saldo negatiu de 13.599 residents que es van traslladar a viure a municipis no urbans.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 02/2024

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 5,6% interanual a Catalunya al febrer del 2024, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 02/2024

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 6,1% interanual a Catalunya al febrer del 2024 i se situa en 129,30 euros.

Notícia

Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de les NU per a Catalunya. Nous indicadors

L'Idescat i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible incorporen nous indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per a Catalunya.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 01/2024

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 1,8% al gener del 2024 respecte a un any enrere.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T4/2023

El producte interior brut de Catalunya va registrar una variació interanual del 2,8% i intertrimestral del 0,9% al quart trimestre del 2023.

PIBA

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2023

L'any 2023 el producte interior brut (PIB) de Catalunya va assolir els 292.474 milions d'euros i el creixement en volum va ser del 2,6 %.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T4/2023

El cost laboral per treballador i mes va ser de 3.394,01 euros a Catalunya al quart trimestre del 2023, un 5,6% més que al mateix trimestre del 2022.

CLEM

Inici del treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T1/2024

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del primer trimestre del 2024 s'inicia el 15 de març i finalitzarà el dia 11 d'abril.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2023

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) va augmentar un 2,4% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2023.

IPC

Índex de preus de consum. 02/2024

L'índex de preus de consum augmenta un 2,7% interanual a Catalunya al febrer del 2024 i la inflació subjacent és del 3,4%.

CEPH

Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Llars. Ampliació de resultats. 2021

El nombre de llars que disposaven de servei domèstic a Catalunya al 2021 era de 217.800 (7,2%). D'aquestes, el 84,9% tenien servei domèstic extern i el 15,1%, intern, segons l'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 2023. Dades definitives

L'Idescat publica les dades de Despesa del turisme estranger 2023 definitives, que actualitzen les dades provisionals.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 2023. Dades definitives

L'Idescat publica les dades de Turisme estranger 2023 definitives, que actualitzen les dades provisionals.

ICD

Índex de comerç al detall. 01/2024

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 6,2% interanual a Catalunya al gener del 2024.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 02/2024

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,5% interanual al febrer del 2024 i creix a tot el territori, excepte a 4 comarques. Pel que fa a la variació mensual, és positiva a totes les comarques i a Aran.

IPI

Índex de producció industrial. 01/2024

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,3% interanual a Catalunya al gener del 2024.

IIG

Índex d'igualtat de gènere. 2021

L'Índex d'igualtat de gènere a Catalunya va augmentar 2,4 punts l'any 2021 i es va situar en 76,5 punts sobre 100.

EMOESC

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2022/23

El 82,0% dels alumnes no universitaris van estudiar i residir al mateix municipi el curs 2022/2023.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 01/2024

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.050 milions d'euros al gener del 2024, un 30,1% més que un any enrere.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 01/2024

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 958,7 milers al gener del 2024, un 20,3% més que un any enrere.

CENSPH

Cens de població i habitatges. 2022-2023. Població estrangera

La població estrangera resident a Catalunya era d'1.361.981 persones a 1 de gener de 2023 i representava el 17,2% de la població catalana. El nombre d'estrangers va augmentar a Catalunya en relació amb un any enrere (10,2%) i també ho va fer a totes les comarques i a Aran.

CENSPH

Cens de població i habitatges. 2022-2023. Estructura de la població

L'Idescat amplia els resultats del Cens de població del 2022 i del 2023, amb informació de la població per sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat amb una desagregació territorial fins a secció censal.

EE

Empreses i establiments. 01/01/2023

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya es va situar en 600.090 a 1 de gener del 2023, i el nombre d'empreses amb seu social a Catalunya va ser de 591.734.

COMEST

Comerç amb l'estranger. 12/2023 i any 2023. Dades provisionals

Les exportacions van decréixer un 18,4% interanual a Catalunya al desembre del 2023 i les importacions, un 12,9%. El 2023, les exportaciones van crèixer un 6,1% i les importaciones van disminuir un 1,7%, segons dades provisionals.

INDBPS

Indicadors de benestar i progrés social. 2023. Avanç

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social. En aquesta ocasió, s'incorporen els valors de 32 indicadors del 2023 i es completen i s’actualitzen 5 indicadors del 2022.

IPRI

Índex de preus industrials. 01/2024

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 0,9% interanual a Catalunya al gener del 2024.

ECV

Enquesta de condicions de vida. 2023

El 24,4% de la població de Catalunya es trobava en risc de pobresa o exclusió social l'any 2023, respecte al 24,7% del 2022.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2024

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 1,9% interanual a Catalunya al gener del 2024, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 01/2024

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 11,6% interanual a Catalunya al gener del 2024 i se situa en 107,12 euros.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T4/2023

El 26,1% dels establiments empresarials de Catalunya van declarar al quart trimestre del 2023 que havien patit algun ciberatac, un 9,9% en l'últim any i un 16,2% fa més de 12 mesos.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 12/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va disminuir un 7,9% interanual a Catalunya al desembre del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 12/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis va decréixer un 0,2% interanual a Catalunya al desembre del 2023.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2022. Dades definitives

L’Idescat publica les dades definitives de Comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic del 2022.

EPA

Enquesta de població activa. 2023

La taxa d'atur es va situar en el 9,1% de mitjana el 2023 i, pel que fa als joves menors de 25 anys, en el 21,7%.

EP

Estimacions de població. S2/2021–S1/2023. Dades definitives

La població resident a Catalunya va augmentar en 140.140 habitants durant l'any 2022. La migració amb l'estranger va ser el principal component del creixement de la població (158.546 persones).

IPC

Índex de preus de consum. 01/2024

L'índex de preus de consum augmenta un 3,3% interanual a Catalunya al gener del 2024 i la inflació subjacent és del 3,7%.

Notícia

Nou visor de dades estadístiques de l'Idescat

L'Idescat incorpora al seu web un nou visor de dades estadístiques que permet als usuaris personalitzar les taules i els fitxers descarregats. S'amplia també el nombre de formats descarregats, per tal d'adaptar-se millor als requeriments d'usuaris diversos.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 01/2024.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,4% interanual al gener del 2024 i creix a tot el territori, excepte a 4 comarques. Pel que fa a la variació mensual, és negativa al conjunt de Catalunya i a 32 comarques i a Aran.

PMH

Padró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població. 2023

S'ha actualitzat el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya amb les dades del Padró municipal d'habitants a data 1 de gener del 2023.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 12/2023 i any 2023

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents va augmentar un 2,1% interanual al desembre del 2023 i, en el conjunt de l'any 2023, un 4,8%.

ECV

Inici del treball de camp de l'Enquesta de condicions de vida 2024

S'inicia la recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2024. Aquest treball de camp es farà entre els mesos de febrer i maig del 2024.

IPI

Índex de producció industrial. 12/2023 i any 2023. Dades provisionals

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari va augmentar un 0,1% interanual a Catalunya al desembre del 2023. L'any 2023, va disminuir un 0,5% en mitjana anual, segons dades provisionals.

PIBA

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2023. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya va registrar un increment anual d'un 2,6% el 2023, segons l'estimació avançada.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T4/2023. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya va augmentar un 2,8% interanual al quart trimestre del 2023, segons l'estimació avançada, i la taxa intertrimestral va ser del 0,7%.

SHD

Sèries històriques demogràfiques. Activitat econòmica. 1970

L'Idescat incorpora a les Sèries històriques demogràfiques una ampliació de resultats de les dades censals de la població segons la relació amb l'activitat econòmica corresponents al cens de població de l'any 1970.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T4/2023 i any 2023. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va augmentar un 7,9% interanual al quart trimestre del 2023 i, en el conjunt de l'any 2023, un 3,6%, segons dades provisionals.

EMOUNIV

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2021/22

El curs 2021/2022, el 76,2% dels 170.750 alumnes universitaris residents a Catalunya estudiaven fora del municipi de residència, en un dels 25 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 12/2023 i any 2023. Dades provisionals

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 39,4% interanual al desembre del 2023 i, en el conjunt de l'any 2023, un 26,7%, segons dades provisionals.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 12/2023 i any 2023. Dades provisionals

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 25,4% interanual al desembre del 2023 i, en el conjunt de l'any 2023, un 21,2%, segons dades provisionals.

PMH

Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2022

L'Idescat ofereix dades de la població georeferenciada de Catalunya del Registre estadístic de població a 1 de gener de 2022, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, en arxius en format Shapefile.

Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2024

Les sessions tècniques i les activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2024 ja es poden consultar.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T4/2023 i any 2023. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va augmentar un 6,1% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2023 i un 5,6% en el conjunt de l'any 2023, segons dades provisionals.

TMEE

Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. 2018-2022

L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada (TME) per edat corresponent al període 2018-2022. La TME de Catalunya va ser de 827 defuncions per 100.000 habitants.

ICD

Índex de comerç al detall. 12/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 8,4% interanual a Catalunya al desembre del 2023.

PENS

Estadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social. 2022

El nombre de pensionistes va augmentar a la majoria de comarques el 2022, encapçalades per la Selva (2,7%) i l'Aran (4,4%).

IEV

Taula de vida 2018-2022

L'Idescat publica la taula de vida de la població de Catalunya, corresponent al període 2018-2022. Per a aquest període, l'esperança de vida en néixer era de 83,26 anys (80,46 anys per als homes i 85,97 anys per a les dones).

EPA

Enquesta de població activa. T4/2023

La població ocupada a Catalunya va créixer un 5,6% interanual al quart trimestre del 2023. La taxa d'atur es va situar en el 8,97%, amb un total de 366.300 persones desocupades (20.900 persones menys que l’any anterior, amb una disminució del 5,4%).

IPRI

Índex de preus industrials. 12/2023 i any 2023. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va disminuir un 0,2% interanual a Catalunya al desembre del 2023. La mitjana anual del 2023 va augmentar un 2,1% respecte de l'any anterior, segons dades provisionals.

MTPD

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2022

La taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat legalment reconeguda va ser del 29,0% l'any 2022 (1 punt més respecte de l'any anterior) i la taxa d'atur es va situar en el 17,6% (3,0 punts menys que el 2021).

TURHOT

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2023 i any 2023. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 4,4% interanual a Catalunya al desembre del 2023 i un 10,8% l'any 2023.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 12/2023 i any 2023. Dades provisionals

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) va augmentar un 10,0% interanual a Catalunya al desembre del 2023 i un 8,9% l'any 2023.

Notícia

L'Idescat participa en el projecte internacional MERGE

L’Idescat participa en el projecte MERGE («Mesurar el que és important: millora de la usabilitat i l'accessibilitat dels marcs polítics i dels indicadors per al benestar multidimensional mitjançant la col·laboració»).

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T4/2023

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2023 registra un saldo de 7,4 punts, i el de les expectatives per al primer trimestre del 2024 se situa en 4,0 punts.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va disminuir un 5,2% interanual a Catalunya al novembre del 2023.

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T1/2024

L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 0,4% al primer trimestre del 2024 respecte del trimestre anterior.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 11/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis va augmentar un 1,9% interanual a Catalunya al novembre del 2023.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 11/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents va augmentar un 2,8% al novembre del 2023 respecte a un any enrere.

AFIC

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 12/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya augmenta un 3,1% interanual al desembre del 2023 i el nombre d'autònoms amb ubicació de l'activitat a Catalunya, un 0,4%.

TICL

Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2023

El 60,0% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya ha comprat a través d'Internet en els darrers 3 mesos el 2023, 2,9 punts més respecte a un any enrere.

IPC

Índex de preus de consum. 12/2023

L'índex de preus de consum (base 2021=100) va augmentar un 3,2% interanual a Catalunya al desembre del 2023 i la inflació subjacent va ser del 4,0%.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 12/2023.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar un 2,6% interanual al desembre del 2023 i va créixer a tot el territori, excepte a 4 comarques. Pel que fa a la variació mensual, només va ser positiva a 5 comarques i a Aran.

IPI

Índex de producció industrial. 11/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari va augmentar un 2,6% a Catalunya al novembre del 2023.

CENSPH

Cens de població i habitatges. 2022–2023. Avanç

La població de Catalunya a 1 de gener de 2023 era de 7.901.963 habitants i a 1 de gener de 2022 era de 7.761.823 habitants, segons el Cens de població i habitatges.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 11/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,1 milions al novembre del 2023, un 19,7% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 11/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.272 milions d'euros al novembre del 2023, enfront dels 979 milions d'un any enrere.

ICD

Índex de comerç al detall. 11/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 10,1% interanual a Catalunya al novembre del 2023.

Notícia

Calendari de difusió de resultats 2024

Ja està disponible el calendari de difusió de resultats de la producció estadística de l'Idescat per a l'any 2024.

IPRI

Índex de preus industrials. 11/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 0,6% interanual a Catalunya al novembre del 2023.

PMH

Padró municipal d'habitants. 01/01/2023. Xifres oficials

L'Idescat publica les xifres oficials de població per sexe, referides a l'1 de gener del 2023, resultants de la revisió del Padró municipal, aprovades mitjançant el Reial decret 1085/2023, de 5 de desembre.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 11/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 8,2% interanual a Catalunya al novembre del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 11/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 11,6% interanual a Catalunya al novembre del 2023 i se situa en 118,76 euros.

PIBC

Producte interior brut territorial 2021 i avanç 2022 dels municipis de més de 50.000 habitants

Totes les comarques van incrementar el PIB per habitant l’any 2021, excepte les Garrigues i Aran.

TURESP

Turisme a Catalunya de residents de la resta de l'Estat. T3/2023

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat augmenta un 17,7% interanual al tercer trimestre del 2022, fet que suposa un total de 2,1 milions de viatges.

TURCAT

Turisme de residents de Catalunya. T3/2023

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 2,9% interanual al tercer trimestre del 2023, fet que suposa un total de 10,2 milions de viatges.

EAUVI

Estadística de l'audiovisual. 2021

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya va ser de 1.288 milions d'euros el 2021.

CENSPH

Cens de població i habitatges 2021. Llars i famílies, i estat civil

A Catalunya hi havia 2.989.357 llars, amb una grandària mitjana de 2,57 persones per llar, segons el Cens de població i habitatges 2021.

CEPH

Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Llars i famílies. 2021

A Catalunya l'any 2021 hi havia 1.457,4 milers de matrimonis i 350,2 mil parelles de fet que convivien a la llar i 427,4 mil nuclis monoparentals, segons l'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges.

Notícia

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2024

El Govern ha aprovat el Programa anual d'actuació estadística 2024 (PAAE 2024). El nombre d'actuacions programades és de 300.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 10/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 2,1% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 10/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 4,0% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T3/2023

El cost laboral per treballador i mes és de 3.084,19 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2023, un 4,6% més que al mateix trimestre del 2022.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 11/2023. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,6% interanual al novembre del 2023 i creix a tot el territori excepte a 4 comarques. La variació mensual és negativa a 8 comarques.

IPC

Índex de preus de consum. 11/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 3,1% interanual a Catalunya al novembre del 2023 i la inflació subjacent és del 4,4%.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T3/2023

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 2,1% i intertrimestral del 0,1% al tercer trimestre del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T3/2023

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) disminueix un 4,9% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2023.

CLEM

Inici del treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T4/2023

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del quart trimestre del 2023 s'inicia el 14 de desembre i tindrà una durada prevista de 20 dies naturals.

CENSPH

Cens de població i habitatges 2021. Població en establiments col·lectius

La població empadronada en establiments col·lectius a 1 de gener de 2021 era de 76.379 persones (39.660 homes i 36.719 dones), segons el Cens de població i habitatges.

MAT

Estadística de matrimonis. 2022

El nombre de matrimonis a Catalunya l'any 2022 va ser de 27.100, un 14,8% més que el 2021.

DEF

Estadística de defuncions. 2022

L'any 2022 es van registrar a Catalunya 70.706 defuncions, un 1,97% més respecte al 2021.

NAIX

Estadística de naixements. 2022. Dades definitives

L’any 2022 el nombre de nascuts vius de mares residents a Catalunya va ser de 56.382, un 2,2% menys que al 2021, segons dades definitives de l'Estadística de naixements.

IPI

Índex de producció industrial. 10/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari es manté estable (variació interanual del 0,0%) a Catalunya a l'octubre del 2023.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 10/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,7 milions a l'octubre del 2023, un 12,2% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 10/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.909 milions d'euros a l'octubre del 2023, enfront dels 1.503 milions d'un any enrere.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 10/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 1,0% a l'octubre del 2023 respecte a un any enrere.

EMPTUR

Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2021

El volum de negoci de les empreses turístiques de Catalunya va ser de 27.073 milions d’euros l'any 2021, i va donar ocupació a 410.080 persones.

EMPCULT

Estadística i comptes de les empreses culturals. 2021

El volum de negoci del sector cultural de Catalunya va ser d'11.460 milions d'euros, i el sector va donar ocupació a 109.911 persones, l'any 2021.

EMPTIC

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2021

El volum de negoci del sector TIC de Catalunya va ser de 22.224 milions d'euros l'any 2021, i va donar ocupació a 122.991 persones.

DEGURBA

Estadística del grau d'urbanització. 2018-2021

La majoria de la població de Catalunya (60,6%) viu en cel·les classificades com a centres urbans, d’alta densitat, d’acord amb la població a 1 de gener de 2021.

ETICCE

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2022-2023

El 33,6% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van vendre a través de comerç electrònic l'any 2022, 3,2 punts menys que un any enrere.

ICD

Índex de comerç al detall. 10/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 8,1% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023.

Notícia

Publicació de la revista SORT

S'ha publicat el número 2 del volum 47 corresponent al període juliol-desembre del 2023 de la revista estadística internacional SORT. Inclou set articles i és un número especial dedicat a la novena trobada International Workshop on Compositional Data Analysis.

IPRI

Índex de preus industrials. 10/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 0,2% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T3/2023

Les exportacions catalanes de productes industrials de contingut tecnològic alt augmenten un 13,5% interanual al tercer trimestre del 2023, i és el grup de productes per contingut tecnològic que més creix.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 10/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 11,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 10/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 12,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023 i se situa en 125,64 euros.

EAS

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2021

El volum de negoci generat per les empreses de serveis de mercat no financers de Catalunya va ser de 281.096 milions d'euros l'any 2021.

EIE

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2021

El volum de negoci de les empreses industrials va ser de 155.448 milions d'euros a Catalunya l'any 2021, un 18,7% més respecte a un any enrere.

IRPF

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2021

El Barcelonès (28.622€) i el Garraf (28.099 euros) són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'IRPF més elevada l'any 2021.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 09/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis decreix un 0,3% interanual a Catalunya al setembre del 2023.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 09/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 6,8% interanual a Catalunya al setembre del 2023.

Notícia

Canvi de denominació oficial del municipi de Castell-Platja d’Aro, que passa a denominar-se Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el 10 de novembre la Resolució PRE/3758/2023, de 7 de novembre, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Castell-Platja d’Aro, que passa a denominar-se Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.

EIP

Enquesta industrial de productes. 2022

El valor de les vendes de producció pròpia de productes industrials de Catalunya va ser de 124.759 milions d'euros l'any 2022, un 17,1% més respecte a l’any anterior.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T3/2023

El 32,3% dels establiments empresarials de Catalunya declaren al tercer trimestre del 2023 que la reforma laboral del 2022 ha afectat la política de contractació del seu negoci des que va entrar en vigor.

IPC

Índex de preus de consum. 10/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 3,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2023 i la inflació subjacent és del 5,3%.

EUT

Inici del treball de camp de l'Enquesta de l'ús del temps 2023–2024

L'Idescat posa en marxa la tercera edició de l'Enquesta de l'ús del temps, amb la col·laboració del Departament d'Igualtat i Feminismes i de l'Ajuntament de Barcelona. El treball de camp s'inicia el 20 de novembre del 2023 i la mostra es distribueix uniformement al llarg d’un any.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 10/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,6% interanual a l’octubre del 2023 i creix a tot el territori excepte a 5 comarques i a Aran. La variació mensual és negativa, del −0,6%, al conjunt de Catalunya.

IPI

Índex de producció industrial. 09/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al setembre del 2023.

Notícia

L’Idescat participa a les XIV Jornades d’Estadística Pública del XL Congrés SEIO 2023

L'Idescat participa a les XIV Jornades d'Estadística Pública dins del Congrés de la SEIO 2023, que se celebra a Elx del 7 al 10 de novembre del 2023.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 09/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 3,6% al setembre del 2023 respecte a un any enrere.

EP

Estimacions de població. S2/2023, 1 de novembre 2023. Avanç. Dades provisionals

La població de Catalunya ha arribat als 8 milions d'habitants, amb una xifra estimada de 8.005.784 habitants a 1 de novembre de 2023, segons l'avanç de les Estimacions de població.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T3/2023. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya creix un 2,1% interanual al tercer trimestre del 2023 segons l'estimació avançada, i la taxa intertrimestral és del 0,1%.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 09/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,8 milions al setembre del 2023, un 11,1% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 09/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.128 milions d'euros al setembre del 2023, enfront dels 1.851 milions d'un any enrere.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T3/2023

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 2,3% interanual al tercer trimestre del 2023.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T3/2023

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 3,4% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2023.

CENSPH

Cens de població i habitatges 2021. Habitatges

El 76,4% dels 3.915.129 habitatges de Catalunya a 1 de gener de 2021 eren habitatges familiars principals i el 23,6% eren habitatges familiars no principals, segons el Cens de població i habitatges 2021.

CEPH

Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Habitatges principals. 2021

El 36,6% dels habitatges no eren accessibles, el 37,7% tenien problemes de sorolls exteriors i el 3,4% eren en edificis en estat de conservació dolent, segons l’Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges 2021.

MIOC

Inici del treball de camp de l'Enquesta de consums intermedis 2021

L'Idescat posa en marxa una nova edició de l'Enquesta de consums intermedis 2021, en el context d’elaboració del Marc input-output de Catalunya 2021 (MIOC-2021). El treball de camp s'inicia a finals d’octubre del 2023 i acabarà a finals de juny del 2024.

ICD

Índex de comerç al detall. 09/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,3% interanual a Catalunya al setembre del 2023.

Notícia

Lliurament dels premis del XXI Concurs Student d’Estadística Aplicada (UAB-Idescat)

El divendres 20 d'octubre es va celebrar l'acte de lliurament de premis del XXI Concurs Student d'Estadística Aplicada, emmarcat dins del Dia de l'Estadística de Catalunya.

EPA

Enquesta de població activa. T3/2023

La població ocupada a Catalunya creix un 4,4% interanual al tercer trimestre del 2023 i se situa en 3.716.400 persones. La taxa d'atur se situa en el 8,50%, amb un total de 345.400 persones desocupades.

IPRI

Índex de preus industrials. 09/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,3% interanual a Catalunya al setembre del 2023.

Notícia

Convocatòria del 15è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

La 15a edició del concurs Planter de Sondeigs i Experiments per a treballs d'estadística realitzats per estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius del curs 2023-2024 ja ha obert el termini d'inscripcions i finalitzarà el 16 d'abril del 2024.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 09/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 12,1% interanual a Catalunya al setembre del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 09/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 4,7% interanual a Catalunya al setembre del 2023 i se situa en 119,33 euros.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. T3/2023

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al tercer trimestre del 2023 registra un saldo de 5,8 punts, i el de les expectatives per al quart trimestre del 2023 se situa en 4,0 punts.

Notícia

Dia Europeu de l'Estadística 2023

L'Idescat s'adhereix a la celebració del Dia Europeu de l'Estadística, que aquest any té com a lema "Estadístiques per a un millor desenvolupament en un món que canvia ràpidament".

ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T4/2023

L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 2,2% al quart trimestre del 2023 respecte del trimestre anterior.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 08/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 0,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 08/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis decreix un 0,6% interanual a Catalunya a l'agost del 2023.

NCP

Noms i cognoms de la població. 2022

Antonio i José, per als homes, i Maria/María i Montserrat, per a les dones, són els noms més freqüents entre la població que resideix a Catalunya l'any 2022.

AFIC

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 09/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya augmenta un 4,2% interanual al setembre del 2023 i el nombre d'autònoms amb ubicació de l'activitat a Catalunya, un 1,0%.

IPC

Índex de preus de consum. 09/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 3,4% interanual a Catalunya al setembre del 2023 i la inflació subjacent és del 5,8%.

Notícia

Dia de l'Estadística de Catalunya 2023

El proper 20 d’octubre se celebrarà el Dia de l'Estadística de Catalunya 2023. Dins d'aquesta jornada es farà el lliurament de premis del XXI Concurs Student d’Estadística Aplicada, organizat pel SEA (UAB) i Idescat.

TICLT

Inici del treball de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2023

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars corresponent a l'any 2023, que es duran a terme des de l'11 d'octubre fins a finals del mes de desembre.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,5% interanual al setembre del 2023 i creix a tot el territori, excepte a 3 comarques. La variació mensual és positiva, de l’1,5%, al conjunt de Catalunya.

Notícia

Dia Internacional de les Dones en Estadística i Ciència de Dades

L'Idescat s'uneix a la celebració del Dia Internacional de les Dones en Estadística i Ciència de Dades, que té lloc avui, 10 d'octubre.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'activitat hotelera del 2022, que actualitzen les dades provisionals.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'activitat en allotjaments de turisme rural del 2022, que actualitzen les dades provisionals.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. 2022. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'activitat en càmpings del 2022, que actualitzen les dades provisionals.

IPI

Índex de producció industrial. 08/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 0,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2023.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 08/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 3,3% a l'agost del 2023 respecte a un any enrere.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 08/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 2,1 milions a l'agost del 2023, un 11,7% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 08/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.784 milions d'euros a l'agost del 2023, enfront dels 2.416 milions d'un any enrere.

ICD

Índex de comerç al detall. 08/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2023.

EULP

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2023

L'Idescat i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya posen en marxa una nova edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població. El treball de camp es portarà a terme des de finals de setembre del 2023 fins a finals de març del 2024.

TURESP

Turisme a Catalunya de residents de la resta de l'Estat. T2/2023

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat augmenta un 25,4% interanual al segon trimestre del 2022, fet que suposa un total d'1,8 milions de viatges.

TURCAT

Turisme de residents de Catalunya. T2/2023

El nombre de viatges dels catalans disminueix un 7,5% interanual al segon trimestre del 2023, fet que suposa un total de 7,8 milions de viatges.

IPRI

Índex de preus industrials. 08/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2023.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 08/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 1,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 08/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 3,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2023 i se situa en 136,46 euros.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 07/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 3,7% interanual a Catalunya al juliol del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 07/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 2,6% interanual a Catalunya al juliol del 2023.

Notícia

Una delegació d'organismes estadístics de Corea del Sud visita l'Idescat

El dia 19 de setembre visita l'Idescat una delegació de l'institut nacional d'estadística de Corea del Sud (KOSTAT) i d'altres organismes que integren el sistema estadístic d'aquell país.

Notícia

Nova API de l'Idescat

L'Idescat ofereix el nou servei API Taules, que actualment permet accedir a qualsevol dada de 13 estadístiques.

Notícia

Convocatòria del XXI Concurs Student d'Estadística Aplicada (UAB-Idescat)

S'ha convocat la vint-i-unena edició del Concurs Student d'Estadística Aplicada, concurs que organitza anualment el Servei d'Estadística de la UAB amb la col·laboració de l'Idescat.

ECL

Estadístiques de cost laboral. T2/2023

El cost laboral per treballador i mes és de 3.313,74 euros a Catalunya al segon trimestre del 2023, un 6,2% més que al mateix trimestre del 2022.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T2/2023

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual de l'1,5% i intertrimestral del 0,2% al segon trimestre del 2023.

IPC

Índex de preus de consum. 08/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 2,5% interanual a Catalunya a l'agost del 2023 i la inflació subjacent és del 6,0%.

IPI

Índex de producció industrial. 07/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,7% a Catalunya al juliol del 2023.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 08/2023. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,2% interanual a l'agost del 2023 i creix a tot el territori, excepte a 5 comarques. Pel que fa a la variació mensual, és negativa al conjunt de Catalunya (−1,4%).

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 07/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 4,7% al juliol del 2023 respecte a un any enrere.

COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T2/2023

Les exportacions catalanes de productes d’alt contingut tecnològic disminueixen un 3,3% interanual al segon trimestre del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2023

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) disminueix un 3,9% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2023.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 07/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 2,3 milions al juliol del 2023, un 16,2% més que un any enrere.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 07/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.925 milions d'euros al juliol del 2023, enfront dels 2.596 milions d'un any enrere.

ICD

Índex de comerç al detall. 07/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,7% interanual a Catalunya al juliol del 2023.

IPRI

Índex de preus industrials. 07/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 0,1% interanual a Catalunya al juliol del 2023.

IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 06/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 4,1% interanual a Catalunya al juny del 2023.

IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 06/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al juny del 2023.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 07/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,8% interanual a Catalunya al juliol del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 07/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 6,4% interanual a Catalunya al juliol del 2023 i se situa en 130,98 euros.

IPC

Índex de preus de consum. 07/2023

L'índex de preus de consum augmenta un 2,3% interanual a Catalunya al juliol del 2023 i la inflació subjacent és del 6,2%.

AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 07/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 1,6% interanual al juliol del 2023 i creix a tot el territori, excepte a 7 comarques. La variació mensual és negativa, del −0,2%, al conjunt de Catalunya.

IPI

Índex de producció industrial. 06/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari es manté estable (variació interanual del 0,0%) a Catalunya al juny del 2023.

TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. T2/2023

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 4,3% interanual al segon trimestre del 2023.

TURDEST

Estadística de la despesa del turisme estranger. 06/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.180 milions d'euros al juny del 2023, enfront dels 1.875 milions d'un any enrere.

TUREST

Estadística del turisme estranger. 06/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,8 milions al juny del 2023, un 11,6% més que un any enrere.

IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 06/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents augmenta un 5,4% al juny del 2023 respecte a un any enrere.

TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T2/2023

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 8,5% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2023.

ECL

Estadístiques de cost laboral. 2022

El cost total laboral brut per treballador va ser de 36.914,62 euros a Catalunya l'any 2022, amb un increment del 5,0% respecte al 2021, segons l'Enquesta anual de cost laboral.

PIBT

Comptabilitat trimestral. T2/2023. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya creix un 1,8% interanual al segon trimestre del 2023 segons l'estimació avançada, i la taxa intertrimestral és del 0,4%.

CLEM

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T2/2023

El 33,6% dels establiments empresarials de Catalunya declaren que han fet algun tipus de col·laboració amb centres on s’imparteix formació professional, al segon trimestre del 2023.

INTPOBR

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics. 2021

L'Idescat actualitza els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de caràcter no monetari amb dades de l'any 2021.

EPA

Enquesta de població activa. T2/2023

La població ocupada a Catalunya creix un 3,8% interanual al segon trimestre del 2023 i se situa en 3.654.000 persones. La taxa d'atur se situa en el 8,44%, amb un total de 336.800 persones desocupades.

NOMS

Noms dels nadons. 2022

Júlia i Leo van ser els noms de nadó més posats a Catalunya el 2022.

NAIX

Estadística de naixements. 2022. Dades provisionals

L'any 2022 van néixer a Catalunya 56.316 nascuts vius, segons les dades provisionals, un 2,3% menys respecte de les dades definitives del 2021. Els naixements de mare espanyola van disminuir un 3,9%, mentre que els de mare estrangera van augmentar un 1,1%.

ICD

Índex de comerç al detall. 06/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,5% interanual a Catalunya al juny del 2023.

CENSPH

Cens de població i habitatges 2021. Relació amb l'activitat econòmica i estudis

El 33,9% de la població de 15 anys o més de Catalunya tenia estudis superiors a 1 de gener de 2021 i el 62,4% de la població de 16 a 64 anys estava ocupada la setmana anterior a l'1 de gener de 2021, segons el Cens de població i habitatges 2021.

PENS

Estadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social. 2020-2021

L'import brut mitjà percebut pels pensionistes de pensions contributives de la Seguretat Social el mes de desembre del 2021 a Catalunya es va situar en 1.240 euros, i la comarca on era més elevat és el Barcelonès amb 1.338 euros.

TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 06/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,8% interanual a Catalunya al juny del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

IPRI

Índex de preus industrials. 06/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,1% interanual a Catalunya al juny del 2023.

ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 06/2023

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 5,8% interanual a Catalunya al juny del 2023 i se situa en 125,19 euros.

Notícia

Canvi d’adscripció comarcal del municipi de Sant Feliu Sasserra

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 20 de juliol la Resolució PRE/2630/202, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’acord de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra relatiu al canvi d’adscripció de la comarca del Lluçanès a la del Bages.

INDBPS

Indicadors de benestar i progrés social. 2022

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social. S'ofereixen les dades de l'any 2022 en 23 indicadors.

EDCL

Estadística de despesa en consum de les llars. 2022

L'any 2022, la despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 33.085 euros per llar, un 4,3% més que el 2021. L'augment va arribar al 9% en les llars formades per dos adults amb fills dependents.

EEP

Estadística dels estudis de la població. 2018-2020

L'any 2020, el 33,4% de la població de 15 anys o més tenia estudis superiors, mentre que el 14,8% només disposava com a màxim d'educació primària.

EPCENT

Estimació de la població centenària. 2021

El 66% dels centenaris de Catalunya tenien 100 o 101 anys, i el 34% tenia 102 anys o més, l'any 2021.

ECLL

Enquesta contínua de llars. 2020

L'any 2020 a Catalunya hi havia 3.029.300 llars. El nombre de llars unipersonals va representar el 26,0% del total.

MCVL

Estadística longitudinal de vides laborals. 2018

Un total de 3.844.225 persones van estar almenys un dia en alta laboral a Catalunya l’any 2018, un 1,7% més que un any enrere.

 • Turisme (70)
 • Comerç · Serveis (42)
 • Població (36)
 • Treball (30)
 • Indústria · Energia (28)
 • Preus (25)
 • Inversió i comerç exterior (18)
 • Empreses · Finances (17)
 • Macromagnituds (14)
 • Condicions de vida (8)
 • Protecció social (7)
 • Recerca · Tecnologia (6)
 • Cultura · Llengua (3)
 • Finances públiques (2)
 • Educació (1)
 • Ingressos i consum de les llars (1)
 • Medi ambient (1)
 • Salut (1)
 • Territori (1)

Novetats seleccionades: 337

Aquesta pàgina recull les actualitzacions de resultats estadístics i les principals notícies de l'Idescat, publicades en els darrers 12 mesos.