Saltar al contingut principal

Enquestes en curs

La recollida de dades és una tasca essencial per obtenir informació de qualitat i útil per a la societat, i per això és imprescindible la col·laboració de la ciutadania. En aquest apartat trobareu la llista d'enquestes que l'Idescat porta a terme al llarg de l'any.

Enquestes en curs i amb treball de camp previst el 2020
Estat
Dirigides a persones i llars
Enquesta de condicions de vida (ECV). 2019 Finalitzat
Enquesta de condicions de vida (ECV). 2020 No iniciat
Dirigides a empreses i entitats
Enquesta de clima empresarial (CLEM). Primer trimestre de 2020 Finalitzat
Enquesta de clima empresarial (CLEM). Segon trimestre de 2020 Finalitzat
Enquesta de clima empresarial (CLEM). Tercer trimestre de 2020 En curs
Enquesta de clima empresarial (CLEM). Quart trimestre de 2020 No iniciat
Enquesta de clima empresarial (CLEM). Quart trimestre de 2019 Finalitzat
Enquesta econòmica dels serveis socials. 2019 En curs