Saltar al contingut principal

Enquestes en curs

La recollida de dades és una tasca essencial per obtenir informació de qualitat i útil per a la societat, i per això és imprescindible la col·laboració de la ciutadania. En aquest apartat trobareu la llista d'enquestes que l'Idescat porta a terme al llarg de l'any.

Enquestes en curs i amb treball de camp previst el 2022
Estat
Dirigides a persones i llars
Enquesta de condicions de vida (ECV). 2022 Finalitzat
Dirigides a empreses i entitats
Enquesta de clima empresarial (CLEM). T3/2022 En curs
Enquesta de clima empresarial (CLEM). T4/2022 No iniciat
Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat (EFDE). Curs 2020/21 Finalitzat
Enquesta de clima empresarial (CLEM). T2/2022 Finalitzat
Enquesta de clima empresarial (CLEM). T1/2022 Finalitzat
Enquesta de clima empresarial (CLEM). T4/2021 Finalitzat