Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats

2023

Tot l'any Setmana actual
Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2023
CodiEstadísticaPeríode
Dimecres 4
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger11/2022
TURESTEstadística del turisme estranger11/2022
Dimecres 11
IPIÍndex de producció industrial11/2022
MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2021
Dijous 12
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2021
Divendres 13
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat12/2022
IPCÍndex de preus de consum12/2022
IPCÍndex de preus de consum2022
Dilluns 16
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2022
Dimarts 17
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social12/2022
Dimecres 18
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2022
Dijous 19
ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2023
Divendres 20
MTPDEstadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat2021
Dilluns 23
COMESTComerç amb l'estranger11/2022
Dimarts 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2022
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler2022
CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2022
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials12/2022
IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2022
Dijous 26
EPAEnquesta de població activaT4/2022
Dilluns 30
ICDÍndex de comerç al detall12/2022
Dimecres 1
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2022
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2022
Dijous 2
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger12/2022
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger. Dades provisionals2022
TURESTEstadística del turisme estranger12/2022
TURESTEstadística del turisme estranger. Dades provisionals2022
Divendres 3
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya. Avanç del PIB2022
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT4/2022
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2022
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2022
Dilluns 6
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2022
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2022
Dimarts 7
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2021
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2021
IPIÍndex de producció industrial12/2022
IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2022
Dimecres 8
IEVTaula de vida2017–2021
TMEETaxa de mortalitat estandarditzada per edat2017–2021
Dimecres 15
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat01/2023
IPCÍndex de preus de consum01/2023
Divendres 17
EEEmpreses i establiments01/01/2022
Dimarts 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2022
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2022
Dimecres 22
CENSAGCens agrari. Ampliació de resultats2020
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2023
Divendres 24
IPRIÍndex de preus industrials01/2023
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística2022
PMHPadró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2022
PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2022
Dilluns 27
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT4/2022
EPAEnquesta de població activa2022
Dimarts 28
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. Avanç2022
Dimecres 1
COMESTComerç amb l'estranger12/2022
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2022
EPCENTEstimació de la població centenària2021
Dijous 2
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2022
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2022
EEPEstadística dels estudis de la població2018–2020
Divendres 3
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger01/2023
TURESTEstadística del turisme estranger01/2023
Dilluns 6
IIGÍndex d'igualtat de gènere2020
Dimarts 7
IPIÍndex de producció industrial01/2023
Divendres 10
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat02/2023
ICDÍndex de comerç al detall01/2023
Dimarts 14
IPCÍndex de preus de consum02/2023
Dimecres 15
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger. Dades definitives2022
TURESTEstadística del turisme estranger. Dades definitives2022
Dijous 16
ECLEstadístiques de cost laboralT4/2022
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2022
Divendres 17
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2023
Dilluns 20
COMESTComerç amb l'estranger01/2023
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2022
PIBTComptabilitat trimestralT4/2022
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2023
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2023
Divendres 24
IPRIÍndex de preus industrials02/2023
Dilluns 27
RDEstadística sobre activitats en R+D2021
Dimarts 28
TURCATTurisme de residents de CatalunyaT4/2022
TURCATTurisme de residents de Catalunya2022
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'EstatT4/2022
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'Estat2022
Dijous 30
CENSPHCens de població i habitatges. Estructura de la població2021
ICDÍndex de comerç al detall02/2023
Divendres 31
CFMCompte de fluxos de materials2019–2020
Dilluns 3
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger02/2023
TURESTEstadística del turisme estranger02/2023
Dimarts 4
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat2022
Dimecres 5
IPIÍndex de producció industrial02/2023
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2023
Dijous 13
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat03/2023
Divendres 14
IPCÍndex de preus de consum03/2023
Dimarts 18
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social03/2023
Dimecres 19
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2023
Dijous 20
ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2023
Divendres 21
EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2022
PTFProductivitat total dels factors2022
Dilluns 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2023
CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2023
ECVEnquesta de condicions de vida2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2023
Dimarts 25
IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2022
IPRIÍndex de preus industrials03/2023
Dimecres 26
COMESTComerç amb l'estranger02/2023
FEEEstadística de filials d'empreses estrangeres2020
Dijous 27
EPAEnquesta de població activaT1/2023
ICDÍndex de comerç al detall03/2023
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2023
Dimecres 3
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2023
Dijous 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2023
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger03/2023
TURESTEstadística del turisme estranger03/2023
Divendres 5
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2022
IPIÍndex de producció industrial03/2023
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT1/2023
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2023
Dimecres 10
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2020
Dijous 11
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat04/2023
Divendres 12
ATURPEstadística de prestacions per atur2022
IPCÍndex de preus de consum04/2023
Dimarts 16
RISEstadística de rendes d'inserció social2022
Dijous 18
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT1/2023
PPSREstadística de pensions no contributives2022
Divendres 19
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2023
Dilluns 22
COMESTComerç amb l'estranger03/2023
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2023
Dimecres 24
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2023
Dijous 25
IPRIÍndex de preus industrials04/2023
Dimarts 30
ICDÍndex de comerç al detall04/2023
Dijous 1
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger04/2023
TURESTEstadística del turisme estranger04/2023
Dimarts 6
IPIÍndex de producció industrial04/2023
Dimecres 7
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2023
Dijous 8
EPEstimacions de població. Avanç. Dades provisionals2023
Divendres 9
PIBTComptabilitat trimestralT1/2023
Dilluns 12
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat05/2023
Dimarts 13
IPCÍndex de preus de consum05/2023
Dijous 15
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2023
Divendres 16
ECLEstadístiques de cost laboralT1/2023
Dimecres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2023
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2023
COMESTComerç amb l'estranger04/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2023
Dilluns 26
IPRIÍndex de preus industrials05/2023
Dimarts 27
TURCATTurisme de residents de CatalunyaT1/2023
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'EstatT1/2023
Dimecres 28
IBIImpost sobre béns immobles2022
ICDÍndex de comerç al detall05/2023
Dilluns 3
EAESEstadística anual d'estructura salarial2021
Dimarts 4
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger05/2023
TURESTEstadística del turisme estranger05/2023
Dimecres 5
IPIÍndex de producció industrial05/2023
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2023
Dijous 6
CEPHEstadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Llengües2021
Dimarts 11
EPEstimacions de població. Estimacions intercensals2012–2021
ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2023
Dimecres 12
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat06/2023
IPCÍndex de preus de consum06/2023
Dijous 13
CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2023
Divendres 14
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social06/2023
Dimarts 18
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2023
Dimecres 19
ISTÍndex socioeconòmic territorial2020
Dijous 20
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2022
Divendres 21
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2022
Dilluns 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2023
IPRIÍndex de preus industrials06/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2023
Dimarts 25
COMESTComerç amb l'estranger05/2023
Dimecres 26
CENSPHCens de població i habitatges. Relació amb l'activitat econòmica i estudis2021
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social2020–2021
Dijous 27
EPAEnquesta de població activaT2/2023
ICDÍndex de comerç al detall06/2023
NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2022
NOMSNoms dels nadons2022
Divendres 28
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT2/2023
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social2021
Dilluns 31
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT2/2023
Dimarts 1
ECLEstadístiques de cost laboral2022
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2023
Dimecres 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2023
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger06/2023
TURESTEstadística del turisme estranger06/2023
Dijous 3
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2023
Divendres 4
IPIÍndex de producció industrial06/2023
Dilluns 7
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat07/2023
Divendres 11
IPCÍndex de preus de consum07/2023
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2023
Divendres 25
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2023
IPRIÍndex de preus industrials07/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2023
Dimarts 29
ICDÍndex de comerç al detall07/2023
Divendres 1
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger07/2023
TURESTEstadística del turisme estranger07/2023
Dimarts 5
COMESTComerç amb l'estranger06/2023
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2023
Dimecres 6
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2023
Dijous 7
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2023
Divendres 8
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat08/2023
IPIÍndex de producció industrial07/2023
Dimarts 12
IPCÍndex de preus de consum08/2023
Dijous 14
PIBTComptabilitat trimestralT2/2023
Divendres 15
ECLEstadístiques de cost laboralT2/2023
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2023
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2023
Dimarts 26
COMESTComerç amb l'estranger07/2023
IPRIÍndex de preus industrials08/2023
Dimecres 27
TURCATTurisme de residents de CatalunyaT2/2023
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'EstatT2/2023
Dijous 28
ICDÍndex de comerç al detall08/2023
Dimarts 3
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger08/2023
TURESTEstadística del turisme estranger08/2023
Dijous 5
IPIÍndex de producció industrial08/2023
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2023
Dimarts 10
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2022
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2022
Dimecres 11
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2023
Divendres 13
IPCÍndex de preus de consum09/2023
Dilluns 16
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social09/2023
Dimecres 18
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2023
NCPNoms i cognoms de la població2022
Dijous 19
ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2023
Dilluns 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2023
CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2023
Dimarts 24
COMESTComerç amb l'estranger08/2023
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials09/2023
Dijous 26
EPAEnquesta de població activaT3/2023
Divendres 27
ICDÍndex de comerç al detall09/2023
Dilluns 30
CENSPHCens de població i habitatges. Habitatges2021
CEPHEstadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Habitatges principals2021
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2023
Dimarts 31
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2023
Dijous 2
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger09/2023
TURESTEstadística del turisme estranger09/2023
Divendres 3
EPEstimacions de població. Avanç. Dades provisionals (i dades a 1 de novembre)S2/2023
PIBTComptabilitat trimestral. Avanç del PIBT3/2023
Dilluns 6
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2023
Dimarts 7
IPIÍndex de producció industrial09/2023
Divendres 10
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat10/2023
Dimarts 14
IPCÍndex de preus de consum10/2023
Dijous 16
CLEMEnquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarialT3/2023
Divendres 17
EIPEnquesta industrial de productes2022
Dimarts 21
COMESTComerç amb l'estranger09/2023
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2023
Dimecres 22
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2021
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2023
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2021
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2021
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2023
Divendres 24
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2023
IPRIÍndex de preus industrials10/2023
Dimecres 29
ICDÍndex de comerç al detall10/2023
Dijous 30
DEGURBAEstadística del grau d'urbanització2021
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2022–2023
Dia pendent de determinar
PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2023
Divendres 1
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2021
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2021
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2021
Dilluns 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2023
TURDESTEstadística de la despesa del turisme estranger10/2023
TURESTEstadística del turisme estranger10/2023
Dimarts 5
IPIÍndex de producció industrial10/2023
Dimarts 12
DEFEstadística de defuncions2022
MATEstadística de matrimonis2022
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2022
Dimecres 13
CENSPHCens de població i habitatges. Població en establiments col·lectius2021
Dijous 14
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2023
IPCÍndex de preus de consum11/2023
PIBTComptabilitat trimestralT3/2023
Divendres 15
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat11/2023
Dilluns 18
ECLEstadístiques de cost laboralT3/2023
Dimarts 19
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2023
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2023
Dimecres 20
CENSPHCens de població i habitatges. Llars i famílies, i estat civil2021
CEPHEstadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Llars i famílies2021
COMESTComerç amb l'estranger10/2023
Dijous 21
EAUVIEstadística de l'audiovisual2021
TURCATTurisme de residents de CatalunyaT3/2023
TURESPTurisme a Catalunya de residents de la resta de l'EstatT3/2023
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2023
PIBCProducte interior brut territorial2021
PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2022
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2023
Dimecres 27
IPRIÍndex de preus industrials11/2023
Dijous 28
ICDÍndex de comerç al detall11/2023
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2023
iCalendar
Modificacions introduïdes en el calendari inicial
Data Codi Descripció Data anterior Nova data
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T3/202322/11/202324/11/2023
CEPHEstadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Persones. 202112/20232024
ISPATIndicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia. 201920232024
ILGUEstadística de la inserció laboral de graduats i graduades universitaris. 202020232024
EPEEstimacions de població estacional. 202211/20232024
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2022/2311/20232024
CEPHEstadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Llars i famílies. 202111/202312/2023
CENSPHCens de població i habitatges. Llars i famílies, i estat civil. 202111/202312/2023
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. T3/202303/11/202331/10/2023
DEGURBAEstadística del grau d'urbanització. 202110/202311/2023
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2021/2210/20232024
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives. 202209/202310/2023
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives. 202209/202310/2023
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives. 202209/202310/2023
CEPHEstadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Habitatges principals. 202109/202310/2023
CENSPHCens de població i habitatges. Habitatges. 202109/202310/2023
COMESTComerç amb l'estranger. 04/202319/06/202323/06/2023
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars. 202209/202307/2023
ISTÍndex socioeconòmic territorial. 202006/202307/2023
CENSPHCens de població i habitatges. Relació amb l'activitat econòmica i estudis. 202106/202307/2023
COMESTComerç amb l'estranger. 02/202325/04/202326/04/2023
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial. 202004/202305/2023
INEstadística sobre innovació a les empreses. 202104/20232024
EEPEstadística dels estudis de la població. 2018–202028/02/202302/03/2023
EPCENTEstimació de la població centenària. 202103/202301/03/2023
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals. 202223/02/202302/03/2023
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/202223/02/202302/03/2023
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals. 202220/02/202301/03/2023
COMESTComerç amb l'estranger. 12/202220/02/202301/03/2023
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives. 202119/01/202302/2023
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives. 202119/01/202302/2023
IPIÍndex de producció industrial. 09/202303/11/202307/11/2023
IPIÍndex de producció industrial. 11/202210/01/202311/01/2023