Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Lloc de naixement
Catalunya. 1999
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 771,0 28,4 28,1 827,5
De 25 a 54 anys 1.810,0 767,0 155,0 2.732,0
De 55 anys i més 856,0 776,7 36,2 1.668,9
Total 3.436,9 1.572,1 219,3 5.228,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.