Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Relació amb l'activitat actual
Catalunya. 1999
    Valor
Ocupats 2.629,2
Desocupats 315,7
Inactius 2.270,7
Pobl. a part 12,8
Total 5.228,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.