Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Relació (recordada) amb l'activitat un any abans
Catalunya. 1999
    Valor
Treballaven 2.477,4
Cercaven feina 411,0
Ni treballaven ni cercaven feina 2.260,7
Complien el servei militar 9,3
Eren menors de 16 anys 70,0
Total 5.228,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.