Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Valor
De 16 a 24 anys 827,5
De 25 a 34 anys 1.021,2
De 35 a 44 anys 911,0
De 45 a 54 anys 799,8
De 55 a 64 anys 636,7
De 65 anys i més 1.032,1
Total 5.228,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.