Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Estat civil
Catalunya. 1999
    Valor
Solters 1.505,9
Casats 3.178,2
Altres 544,3
Total 5.228,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.