Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball en el domicili particular / Grups d'edat
Catalunya. 2019
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Ocasionalment 32,8 49,3 54,8 137,0
Més de la meitat dels dies que ha treballat 33,6 46,8 77,5 157,8
Cap dia 808,3 968,6 1.338,6 3.115,5
No ho sap 7,6 11,0 11,8 30,4
Total 882,3 1.075,7 1.482,7 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.